Eduskuntavaalit 2015

Omaan markkinointikykyä, mutta itseni kohdalla se on vaikeaa.  Siksi tämä eduskuntavaaliehdokas sivu on ollut pitkään tyhjillään. Tänään sain kansalaiselta viestin, jossa hän onnitteli ehdokkuudestani. Palautteista rohkaistuneena tässä saamiani kommentteja itsestäni (ei siis itse keksimiäni ): 

"suora ja peräänantamaton"

- "ihmistä ja luontoa lähellä"

- "aktiivinen ja oikean asian puolesta itseä säästämätön"

- "jalat maassa ja tervettä järkeä käyttävä ts. ei aivot pilvissä", (oma jatkohuomautukseni    :   vaikka pää huiteleekin 180 cm korkeudessa  :)

- "aidosti asukkaiden huolia kuuleva ja ymmärtävä"

-  "vahva nainen, jolla sydämen ja myötäelämisen herkkyyttä "

-  "vahva oikeustaju"

 

Tuo lista pistää nöyräksi, ja pakottaa mainitsemaan, etten todellakaan ole täydellinen. Kaikki me teemme myös virheitä, vaikka poliisina järjestyksen ja oikeudenmukaisuuden vaaliminen kuuluu jo ammattikuvaanikin. Kokemuksista kasvaa se elämänviisaus,  asiantuntijuus ja inhimillisyys.

 Kyky asettua toisen asemaan on keskeinen edellytys rakentavaan vuorovaikutukseen. Tämän olen imenyt jo äidinmaidosta, sillä vanhempani kasvattivat minua näkemään, että asioilla on aina se toinenkin puoli.

 Teemojani, jotka lähellä sydäntäni:

Asukaslähtöisyys. Ihmisten kokemusten tuoma asiantuntijuus omista asioistaan ja elinympäristöstään tulee vaikuttaa paremmin päätöksenteossa. 

Politiikan tehtävänä on turvata suomalaisten oikeudet ja turva. 

Maahanmuuttopolitiikka on jäntevöittettävä.  Maahanmuuttajien suhteellisen korkeaan rikollisuusasteeseen, alhaiseen työllisyysasteeseen ja nuorten radikalisoitumiseen on puututtava. Kannustava maahanmuuttopolittiikka, joka velvoittaa myös maahanmuuttajia itseään kotoutumaan, on etu myös maahanmuuttajille itselleen, sekä ennaltaehkäisee rasismia. Terrorismitoimintaa millään muodoin emme voi hyväksyä, emmekä tukea. Tällä hetkellä esimerkiksi emme voi lakkauttaa sosiaalitukia  täältä ISIS-joukkoihin taistelemaan lähteneiltä. Ei ole myöskään oikein , kun ikääntyneet ihmiset saavat pelätä ryöstelyjä, nuoret naiset raiskaamisia. 

Arvokkaan ikääntymisen turvaaminen on moraalinen velvollisuutemme. Tällä hetkellä joka kolmas yli 75 vuotias nainen elää köyhyydessä. Omaishoitajien asemaa ja työtä ei edelleenkään arvosteta riittävästi. Vanhuksia hoitavien lähihoitajien kokemuksia ja näkemyksiä ei oteta riittävästi huomioon toiminnan kehittämisessä. Toisaalta  ikääntyvien panos palvelujen kuluttajina, vapaaehtoistyön tekijöinä ja aktiivisina kansalaisina on jäänyt myös liian vähälle huomiolle.  

PK-yrittäjyys on saatava helpommaksi työllistää itsensä ja tulevaisuudessa myös muita.Tätä ovat myös maahanmuuttajat toivoneet ja olleet yhteydessä meihin perussuomalaisiin.

Kaikki rehellinen työ on arvokasta. On myös ymmärrettävä, ettei työttömyys ole häpeällistä muille kuin politiikoille, jotka eivät ole kyenneet luomaan mahdollisuuksia työpaikkojen luomiselle ja entisten pitämiselle. 

Muita tärkeitä asioita:

-  Suomen jätepolitiikka- mm. vaikuttamisen halu kulutuspolitiikaan ja jäteverotukseen,

- Kaavoitus - toimiiko se ihmistä ja luontoa palvellen vai vastaan?  Kaikkia ei vaan voi tunkea ja pakottaa kehä III sisään. Asuinpaikka Uudellamaalla ei saa johtaa eriarvoiseen asemaan, mutta kuitenkin samanaikaisesti yhtälaisena veronmaksajana.

- Liikenneturvallisuus, jossa erityisesti pienet lapset ja jalankulkijat; kevyenliikenteen väylät asutusalueille, joissa liikenne runsasta ja vaarallista.

- Ilmastostrategia - puhdas hengitysilma on terveytemme tae. Sen tarve ei kysy puoluerajoja.

- Vesien hyvinvointi- kuormittuneiden vesien vaikutus järviimme ja Itämereen.  Merellisyys myös estetiikan ja talouden näkökulmasta. Rannikon ja saariston elinvoimaisuus aina Suomen kilpailukykyvaltiksi.

- Asukkaiden käyttöveden turvaaminen - puhdas käyttövesi on niin ikään terveytemme tae. Ei sekään kysy poliittista kantaa.

- Suomen terveyspolitiikka:  terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen sairastumisia ennalta ehkäisten - ja siten yhteiskunnan varojen säästö turhilta sairaskuluilta.

- Inhimillisyys ja humaanisuus - tervettä järkeä ja sydämen ääntä kuullen

- Kaikkien työllistäminen - myös maahanmuuttajien ja vammaisten panosta tarvitaan. Meillä on esimerkiksi vammaisia, jotka ovat halukkaita ja kyvykkäitä töihin, jos tarvittavaa joustoa työolosuhteisiin haluttaisiin järjestää.

- Vapaaehtoistyön ja kolmannen sektorin toiminnan arvostaminen

- Suomalaisen työn ja yrittäjyyden arvostus -paikallisyrittäjyyden tarpeiden huomiointi ja tuki. Pienyrittäjyyden osaa on Suomessa helpotettava.

- Harmaan talouden kitkeminen : Esimerkiksi rakennustyömaiden pimeät hanslankarit vievät työt, eivätkä maksa veroja suomalaisen yhteiskunnan eteen. Halpa hinta ei välttämättä takaa laatua.

- Heikko-osaisten asema, -vammaiset, vanhukset, lapset, köyhät - yhteiskunnassa syrjityt. Kykenemme jatkossakin huolehtimaan heikoimmissa asemassa olevista vain sillä, että mahdollistamme jaksamisen tehdä palkitsevaa työtä ja yrittää. 

 - Syrjintää ja segregaatiota vastaan vaikuttaminen: On sosiologinen fakta, että ihmisen oikeudentaju ei hyväksy sitä, että toinen pääsee helpommalla toisen raataessa. Yhteistyö poistaa kaikista tehoikkaimmin ennakkoluuloja eri kulttuurien välillä. Mitä haasteelisempi yhteinen tehtävä ja työ eri kulttuurien edustajilla, sitä varmemmin syntyy yhteenkuuluvuutta ja ihmisestä tulee “värisokea” myös etnisyydelle. Ei ole väliä miltä näytät tai mikä on etninen taustasi, mutta sillä on merkitystä millainen olet ihmisenä toiselle ihmiselle.

 -  Kansakunnan moraalia rappeuttaa julkisen hallinnon johtavien virkamiesten ylisuuret palkat, palkkiot ja eläkejärjestelyt. Tämä ilmiö koskee myös kuntahallintoa, ja jopa kuntapolitiikkaa. Työstä maksettava korvauksia tulisi kohtuullistaa niin, että työnteko olisi palkitsevaa ruokkimatta oman edun tavoittelijoita.

- Edelleenkään en näe järkeä puoluetuissa.

 Paikallisella tasolla olen huolissani Euroopan yhden suurimman ja Pohjoismainden suurimman kaatopaikan Ämmässuon- Kulmakorven-Kauhalan ympäristöstä, sen lähialueiden asukkaiden terveydentilasta ja luonnon hyvinvoinnista. Taustalla ei ole pelkät inhimilliset tekijät, vaan myös puhtaasti taloudelliset seikat, sillä ennalta ehkäisevällä ympäristöterveydenhuollolla yhteiskunta säästäisi varoja. Näin ei haaskattaisi turhiin riskinotolla aiheutettuihin sairastumiskuluihin. Terveessä ja hyvinvoivassa ympäristössä elää terve ihminen ja hyvinvoiva ihminen.  Näitä kahta ei voi erottaa. 

Olen kotoisin kauniista Hirvensalmelta maa-ja metsätilalta, jossa vielä nykyisinkin on useita hevosia. Kauneusarvoja ja silmän iloa minulle merkitsee Suomen moni-ilmeinen luonto, jossa olen liikkunut lapsesta saakka. ( Ja kyllä: opin ajamaan traktorilla ennen kuin mopolla. Ratsastusharrastusta olen jatkanut myös ulkomailla lomaillessani.) Ympäristöestetiikka ja liikunta ovatkin kulttuuria, joista nautin. Se heijastuu myös piirrustusharrastuksessa lapseni kanssa.

Kultuuri eri muodoissaan on henkistä pääomaamme. Se on valtava energian lähde ja hyvinvoinnin ylläpitäjä kaiken ikäisille.

 Jos koet olevasi turhautunut siihen, ettei asioistasi kukaan välitä, luit juuri ihmisestä, joka aidosti ja oikeasti  kuuntelee, välittää, ja vaikuttaa asioiden oikealla tolalle saattamiseen. Ollaan ihmisiä ihmisille, ja taistellaan yhdessä vääryttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan.