Puhe 8.9 koskien työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Perjantai 11.9.2015 klo 23:19 - Veera Ruoho


Täysistunto
Tiistai 8.9.2015 klo 14.03—16.20
3
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys 16/2015 vp
klo 15.22  Veera Ruoho ps:
"Arvoisa puhemies! Hyvät edustajat! Ministeri!
Eläkeiän nosto, toisin sanoen työurien pidentäminen, on tarpeen, jotta voidaan vastata yhteiskuntapoliittisiin haasteisiin, joita muun muassa Suomen väestörakenne ja väestön elinajanodotteen piteneminen väistämättä aiheuttavat. 
Työurien pidentäminen edistää työllisyyttä ja talouden työtuloja. Tavoitteenammehan on pyrkiä julkisen talouden kestävyysvajeen poistamiseen, ja tämä on yksi tapa ja keino vaikuttaa siihen. Näen siis hallituksen esityksen nykytilanteeseen vastaavana. 
Nämä aikamme tosiasiat, eliniän piteneminen ja raskas huoltosuhde, ovat faktoja, joihin on vaan pakko reagoida. Hallituksen esitys ottaa huomioon työn laatua, josta jo ministeri Mäntyläkin puhui. Esityksessä sanotaan: "Raskasta työtä tehneille eläkemuotona olisi työuraeläke, jossa tarjotaan mahdollisuus raskasta työtä tehneille ja yrittäjille siirtyä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää tietyin edellytyksin". 
Poliisina olen huolissani kollegoideni kyvystä ja jaksamisesta pitempään eläkeikään. Kuten tuossa jo kollegani, edustaja Jokinen, kysyi ministeriltä ja kollegani, edustaja Kulmala, jo valmistautuu puheenvuoroonsa ja viittaa myös monien kollegoidemme vuonna 89 valtion kanssa tekemään sopimukseen, haluan myös kysyä ministeri Mäntylältä sitä, pitääkö tämä sopimus edelleen paikkansa. 
Muutoin annan tukeni tälle lakiesitykselle. Aihehan on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen. Olen tätä aihetta sivuaineena opiskellut tuolla Helsingin yliopistossa professori Antti Kariston johdolla vanhenemisen tutkimusta lukiessani. "

Avainsanat: eläkeikä, poliisi, raskas työ, väestörakenne, eliniänodote


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini