HALLITSEMATON MAAHANMUUTTO JOHTAA HALLITSEMATTOMAAN LAINKÄYTTÖÖN

Keskiviikko 21.10.2015 klo 13:44 - Veera Ruoho


Ihmiset / yritykset eriarvoisessa asemassa lain edessä

Espoon kaupungin viranomaisia on kehotettu toimimaan mahdollisimman joustavasti pakolaisasioissa. Oletettavasti tilanne on näin myös muualla päin Suomea.  Tämä on johtanut siihen, että kaupunki / rakennusvalvonta saattaa ihmiset eriarvoiseen asemaan lain edessä sekä lupien hakemisen osalta että toisaalta valikoivan yritystoiminnan tukemisen muodossa.

Espoon Siikajärvelle vastaanottokeskuksen parkkipaikalle on pystytetty konttirivitalo. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kontti-muuttuu-nopeasti-kodiksi-tastako-apu-turvapaikanhakijoiden-majoitukseen/5352850 Konttirivitalolle ei ole haettu rakennus- tms lupaa MRL:n mukaisesti.

MRL 125 §:n mukaan ”Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.” MRL 172 §:n mukaan ”Rakennusvalvontaviranomainen voi 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, jos kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi.”

MRL 180 §:n mukaan ”Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.”

Kaupungin rakennusvalvonnan tiedossa on ko. luvaton rakentaminen. Kaupunki / rakennusvalvonta ei ole kuitenkaan tietojemme mukaan keskeyttänyt ko. rakennustöitä eikä MRL 182 §:n mukaisesti velvoittanut niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty.

Konttiasuminen voi olla edullinen ratkaisu yhä pahenevaan asuntopulaan, jonka vuoksi konttiasuntoja tulee järjestää myös muille. Viitaan asiassa aiempaan blogiini http://www.veeraruoho.kotisivukone.com/blogi/2015/10/09/3753

Asioiden käsittely ja niiden aikataulu tulee olla yhdenmukaista. Olen saanut useita yhteydenottoja kansalaisilta, joiden lupahakemusten käsittely on kestänyt jopa yli vuoden.

Avainsanat: maahanmuutto, lainkäyttö, rakentaminen


Kommentit

22.10.2015 10:11  Lotta Lehto

Siikajärven konttikylän jätevedet on ilmeisesti johdettu rakennustöillä kiinteistön omaan jätelaitokseen. On yleisesti tiedossa, että jätelaitos on vanha. Asukkaille pidetyssä infotilaisuudessa, koskien Siikajärvelle tullutta vastaanottokeskusta, kerrottiin, että tämä jätevesiasia on toimijoiden tiedossa ja että kaikki on kunnossa. Mitään konkreettista infoa alueen asukkaille ei tästä asiasta annettu, esitetyistä kysymyksistä huolimatta. Onko asia varmasti kunnossa?

30.10.2015 11:23  Veera Ruoho kansanedustaja

Heinäsveteen on päässyt puhdistamatonta "likavettä".


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini