Valtuustoaloite Karhusuon uuden kouluhankkeen viivästymisen estämiseksi

Keskiviikko 19.10.2016 klo 22:13


Jätin viime Espoon valtuustonkokouksessa 17.10 oheisen valtuustoaloitteen Karhusuon uuden koulun hankkeen viivästymisen estämiseksi, sillä yllättäen investonitsuunnitelma asettaa koulun valmistumisajankohdaksi vasta vuoden 2023, vaikka hankesuunnitelman mukaan sen pitäisi valmistua vuonna 2020. Valtuustoaloitteen allekirjoitti 35 valtuutettua :

Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi

 

Valtuusto vaatii, ettei  Karhusuon yhtenäiskoulun valmistumista voi myöhentää enää  hankesuunnitelman mukaisesta vuodesta 2020. Valtuusto vaatii myös selvityksen miksi  investointisuunnitelma asettaa koulun valmistumisajankohdaksi 2023.

Perustelut:

Karhusuon koulun tilanne on hälyttävä. Osa oppilaista on opiskellut parakissa jo tammikuusta 2015 ja loput koululaiset siirtyivät väistöön tammikuussa 2016. Koulun hanke on edennyt kaikissa tarvittavissa lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. (Opetuslautakunta, Kulttuurilautakunta, Tila- ja asuntojaos, Kaupunginhallitus ja Valtuusto 25.4.2016.)  Kaikissa päättävissä elimissä hyväksytty hankesuunnitelma pitää sisällään yhtenäiskoulun tilat liikuntatiloineen. Hankesuunnitelman mukaan hanke valmistuu vuonna 2020.  

Nyt Karhusuon koulun valmistuminen on taas vastatuulessa ja valmistumista on viivästetty investointisuunnitelmassa vuoteen 2023. Tämä tarkoittaisi, että osa lapsista käy koko alakoulun väistössä ilman ruokalaa ja ilman minkäänlaisia liikuntatiloja. 

Karhusuon koulun vanhempainyhdistys on ajanut ja ajaa edelleen Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hanketta eteenpäin, sillä sitä jatkuvasti myöhennetään eivätkä koulupaikat alueella tule enää riittämään. Vanhemmat vaativat, ettei Karhusuon yhtenäiskoulun valmistumista voi myöhentää enää vuodesta 2020.

Ensimmäinen osa Karhusuon oppilaista siirtyi parakkiin tammikuussa 2015. Loput siirtyivät kiireelliseen väistöön Lagstadiin tammikuussa 2016. Ilman liikuntatiloja lapset ovat olleet tammikuusta 2016.

Karhusuon koulun yhtenäiskoulun hanke on sittemmin jaettu kolmeen vaiheeseen. Tilapalvelut 6.10.2016: “- Vaihe 1: Alakoulu. Valmis heinäkuu 2017. - Vaihe 2: liikuntatilat. Valmis - päätöksistä ja rajoituksesta riippuen syksy 2017 , syksy 2018 tai myöhemmin - Vaihe 3: Yläkoulu, uusi kirjasto, yhteistilat, uusi keittiö ja ruokala. Valmis päätöksistä riippuen - nyt valmistuminen myöhennetty investointisuunnitelmassa vuoteen 2023.”

Eli hankkeen pilkkominen kolmeen vaiheeseen on suuri uhka hankkeen valmistumiselle hyväksytyssä aikataulussaan vuonna 2020.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pöytäkirja 28.9.2016: “ Karhusuon koulun korvaava uudishanke on kriittinen, koska alueen koulut ovat täynnä ja koulu tarvitaan myös mahdollistamaan Mikkelän koulun korjauksen väistöä. Erityisesti yläkoulukapasiteetti on nopeasti loppumassa. Valtuusto on 25.4.2016 hyväksynyt hankesuunnitelman, jonka mukaan kohde valmistuu 2020. “

Ja “ Jousenkaaren korjaus ei saa kuitenkaan viivästyttää muita koulukorjaushankkeita. “

Myös liikuntatilat tulee saada käyttöön. Jos hanketta viivästetään kolme vuotta vuoteen 2023 tulee useampi vuosiluokka käymään koko alakoulun ilman liikuntatiloja. Tämä ei ole tasa-arvoista toimintaa Espoon kaupungilta.

Karhusuolla väistössä olevat koululaiset ovat erittäin ahtaissa väistötiloissa ilman ruokalaa ja liikuntatiloja. Lisäksi osa koulusta ei mahtunut Karhusuolla oleviin väistötiloihin, joten he ovat väistössä Lagstadissa. Karhusuolaiset oppilaat eivät saa käyttää Lagstadin salia liikuntaan vaan he käyvät kauempana Kannusillassa liikuntatunneilla. Karhusuolla oleville oppilaille ei ole osoitettu mitään väistötilaa liikuntaan eikä alueella ole muita mahdollisia tiloja kilometrien etäisyydellä. Kaikki Karhusuon koululaiset (oppilaita Miilukorvesta, Pitkäniitystä, Karhusuolta, Hirvisuolta, Nupurista, Kolmperästä, Nuuksiosta ja Kattilasta asti) ovat ilman ruokalaa ja liikuntatiloja. Näillä tiloilla ei opetussuunnitelman tavoitteet täyty.

Karhusuon yhteinäiskoulun kaikki asianmukaiset tilat on saatava käyttöön viimeistään vuonna 2020. Jos tämä ei toteudu, Espoossa ei toteudu alueiden tasa-arvo eikä erityisesti oppilaiden tasa-arvo. Toiset oppilaat ovat erittäin epäedullisessa asemassa toisiinsa nähden.

Espoon tulee hyväksyä kaikki Karhuson yhtenäiskoulun vaiheet investointiohjelmaansa viivyttelemättä ja kaikki tilat tulee olla valmiita viimeistään vuonna 2020 joko omassa omistuksessa tai leasing-sopimuksella.

 Veera Ruoho (PS)

Avainsanat: Karhusuo, alueiden tasa-arvo, lapset


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini