Siviilikriisinhallinnalla vaikutetaan muuttoliikkeen perussyihin

Tiistai 21.6.2016 klo 20:37 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 73 2016 vp
Täysistunto  Tiistai 21.6.2016 klo 14.00
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
Arvoisa puhemies!
Selonteon mukaan Suomi vahvistaa toimia muuttoliikkeen perussyiden ja hauraiden valtioiden osalta. Suomi vaikuttaakin erityisesti Lähi-idässä, Afganistanissa ja Afrikassa perussyihin, joiden vuoksi ihmiset joutuvat lähtemään kotikonnuiltaan.
Suomi osallistuu poliittisten ratkaisujen etsimiseen ja sotilaallisiin ja kriisinhallintatoimiin lähtö- ja kauttakulkumaissa. Näin vaikutetaan maiden hallinnon kykyyn ehkäistä ja hillitä vakavaa rikollisuutta, väkivaltaa, ihmissalakuljetusta ja terrorismia.
Siviilikriisinhallinnalla tuetaan kohdemaiden omaa kapasiteettia, oikeusvaltiokehitystä ja hyvää hallintoa. Siksi siviilikriisinhallinta on tärkeä painopiste.
Selonteon mukaan Suomi toimii sen puolesta, että naiset osallistuvat entistä laajemmin rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen. — Kiitos. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ulko-ja turvallisuuspoliittinen selonteko, siviilikriisinhallinta, naiset, Lähi-itä, Afganistan, Afrikka