Vakuutuimme, ettei parasta valittu Espoon pitkäaikaishoitopäällikön virkaan

Keskiviikko 26.10.2016 klo 18:07

Teimme Espoon pitkäaikaispäällikön virka-asiasta oikaisuvaatimuksen, jonka käsittelyyn 26.10.2016  emme saaneet osallistua. Leo Hiltusen (PS) varajäsen Saana Lehto pääsi lautakuntaan asian käsittelyn ajaksi.  Päivitän tähän äänestystuloksen pöytäkirjan tultua julkiseksi.

Alla eriävä mielipiteemme Espoon pitkäaikaispäällikön virka-asiaan, josta poistettu salassa pidettävät osuudet.

"Esitän eriävänä mielipiteenäni, että lautakunnan olisi esitykseni mukaisesti ja Leo Hiltusen

(PS) kannattamana pitänyt palauttaa asia ja pidentää hakuaikaa Pitkäaikaishoitopäällikön

viran vakinaiseksi täyttämiseksi Espoon vanhusten palvelujen tulosyksikössä. Lautakunta

äänesti 20.9.2016 asiasta seuraavasti nimenhuutoäänestyksellä:

Esitystäni puolsivat: Hiltunen (PS), Koskinen (Kok.) ja Ruoho (PS).

Vastaan äänestivät: Haapakoski (SDP), Hokkanen (Vihr.), af Hällström (RKP), Konttas (Kok.),

Niemi (Kok.), Nieminen (Vihr.), Paattiniemi (Kok.), Wessman (Vas.) ja Värmälä (SDP).

Pitkäaikaishoitopäällikön hakuilmoituksen ajankohta oli kaksi viikkoa ennen juhannusta 8.-

22.6.2016 ja ilman, että hakuilmoitus olisi ollut nähtävillä esimerkiksi suurimmassa

valtakunnallisessa lehdessä.

Valitun hakijan, Elina Kylmäsen haastattelu/soveltuvuustutkimuslausunto on tehty toiseen

tehtävään 4.1.2016, eikä kyseessä olevaan Pitkäaikaishoitopäällikön tehtävää varten

heinäkuussa 2016, kuten kahden muun viimeiseen vaiheeseen edenneen hakijan tavoin.

Soveltuvuustutkimuslausunnoissa erikseen mainitaan, että kyseinen lausunto on vain

kyseistä tehtävää varten, eikä siten sovellu muihin tarkoituksiin.

Lautakunnan tarkastelussa olleissa soveltuvuustutkimuslausunnoissa vertailtavana oli

kolme hakijaa mukaan lukien valittu hakija Kylmänen. On syytä huomauttaa, että

lautakunnan jäsenistä vain neljä kävi tutustumassa salattuun materiaaliin ennen ratkaisevaa

lautakunnan kokousta. Näistä kolme (Hiltunen PS, Koskinen Kok. ja Ruoho PS) äänestivät

palautuksen puolesta.

- - -

Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24 § 29. kohta)

---

Koulutukseltaan nämä hakijat olivat samanarvoisia terveystieteiden maistereita.

Terveystieteiden tohtorin tutkinnon omaavista hakijoista vain toinen pääsi ensimmäiseen

vaiheeseen päällikkötason tehtävää hakiessaan, vaikka heillä ja usealla muullakin hakijalla

oli myös tehtävää varten sopivaa esimieskokemusta runsaasti. Lisäksi valittu hakija

Kylmänen ei ollut paras hakijoista.

Yhteenvetona

Koska Elina Kylmäsen soveltuvuusarviointi oli tehty kuusi kuukautta aikaisemmin ja alempaa

virkaa varten, me allekirjoittaneet katsomme että hakijoiden tasavertaisen arvioinnin

kannalta olisi Kylmäsen soveltuvuusarviointi pitänyt myös tehdä päätettävänä ollutta

pitkäaikaishoidon päällikön virkaa varten hakijoiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

Kolmesta jatkoon päässeistä kahdelle oli tehty soveltuvuustesti haettavana virkaa silmällä

pitäen, mutta Elina Kylmäselle alempaa tehtävää varten, joten hänet olisi pitänyt hylätä.

Näissä kahdessa eri tehtävässä on huomattava ero alaisten määrässä ja johtamistaitojen

vaatimuksissa.

--- salassa pidettävä --- (Julkisuuslaki 24 § 29. kohta)

Koska valinnassa tasapuolinen kohtelu ei toteutunut, esitimme asian palautusta ja hakuajan

pidennystä.

Edellä mainittujen muotovirheiden takia päätös tulisi hylätä. On sekä käsittämätöntä että

virkavirhe, että alempaan virkaan tehtyä soveltuvuustestiä

käytetään ylemmän viran, jossa on noin 110 alaista, valinnan yhtenä perusteena. Tämän

virheen tulisi olla hylkäämisperuste nyt tehdyssä valinnassa. Lisäksi valittu hakija Kylmänen

ei ollut paras hakijoista.

Päätöshistoriaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.8.2015 § 101

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuntalain 51 §:n nojalla olla ottamatta

käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

---

Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 10.8.2016

21 § Pitkäaikaishoitopäällikön viran (333739) vakinainen täyttäminen.

Em. esityslistalle perusturvajohtaja Juha Metso oli merkitty esittelijäksi omaa vaimoaan,

Elina Kylmästä koskevassa asiassa.

Kunnioittavasti

Veera Ruoho (PS)

Leo Hiltunen (PS) "

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Espoon pitkäaikaishoitopäällikön virka, soveltuvuustestit, esimies-ja johtajaominaisuudet, motivaatio, vuorovaikutustaidot, kykyrakenne

15000 e lasku veronmaksajille Espoon liikuntatoimen ja opetuksen edustajien oppireissusta Kanadaan

Keskiviikko 19.10.2016 klo 23:09

ESPOO TIEDOTTAA 28.9.2016:

 Espoon liikuntatoimen edustajat hakevat Kanadasta oppia kaupungille ajankohtaisissa liikuntaratkaisuissa

 Espoon kaupungin liikuntapalvelujen ja suomenkielisen opetuksen edustajia on parhaillaan opintomatkalla Yorkin alueella Kanadassa. Matkalta haetaan kokemuksia ja oppia Espoossa ajankohtaisiin liikuntasuunnitelmiin ja ratkaisuihin sekä koulujen liikunnan opetukseen liittyviin kysymyksiin.

 Matka perustuu Espoon ja Yorkin alueen jo kymmenen vuotta jatkuneeseen yhteistyöhön. Matkan ohjelma tehty yhteistyössä Yorkin alueen kumppaneiden kanssa, ja kumppanit ovat järjestäneet matkan aikana tehtävät kouluvierailut sekä vierailut liikuntapaikkakohteisiin.

 Mediassa on esitetty kysymyksiä matkan toteuttamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja ajankohdasta, koska matkan kanssa samaan aikaan Kanadassa pelataan jääkiekon World Cup-turnausta.  Matkan ohjelman sisältö on suunniteltu täysin World Cup-turnauksesta riippumatta ja sen anti hyödyttää Espoon kaupungin liikunta- ja opetuspalveluiden kehittämistä. Matkan ohjelmaan ei sisälly jääkiekko-otteluiden seuraamista, mutta matkan osallistujat voivat tiiviin matkaohjelman ulkopuolella seurata otteluita omalla ajalla ja omalla kustannuksellaan.

 

Matkasta tehdyt virkamatkaesitykset on hyväksytty Espoon kaupungin sääntöjen mukaisesti. Espoon kaupunki maksaa matkaan osallistuvien viranhaltijoiden matkat, majoitukset ja päivärahat. Matkan kokonaiskustannukset kaupungille ovat noin 15 000 euroa.

 

Monipuolista yhteistyötä

 Yhteistyö tähtää keskinäiseen oppimiseen ja kehittymiseen. Vuosien aikana Espoon edustajat ovat tutustuneet mm. Yorkissa käytössä olevaan, ja nykyisin myös Espoon perusopetuksessa sovellettavaan aluejohtamisen malliin, rehtorien täydennyskoulutukseen ja koulujen arviointijärjestelmiin sekä maahanmuuttajien kotoutuksen järjestämiseen.  Espoon lukioiden ja Yorkin lukioiden välillä on opiskelijavaihtoa ja Espoon edustajia on osallistunut Kanadassa järjestettäville kansainvälisille Quest -messuille, joilla jaetaan oppimisen parhaita käytäntöjä. Kuluvana syksynä neljä espoolaislukion oppilasta pitää esityksen messuilla.

 

Kanadalaiset puolestaan ovat tutustuneet espoolaiseen koulurakentamiseen, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, erityisen tuen järjestämiseen sekä tapaan, jolla Espoo kehittää opetusta ja tukee kouluja.

 

Espoolaiset tutustuvat mm. jäähalliratkaisuihin, sataman rakentamiseen ja koulujen liikunnan opetukseen

 

Nyt toteutettavaan matkaan osallistuvat perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra, liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko, liikuntapäällikkö Markku Sistonen sekä Matinkylän jäähallin päällikkö Mikko Kauhanen liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksiköstä.

 

Matkan aikana tutustutaan veneiden talvisäilytyksen uusimpaan tekniikkaan Lake Simcoen rannalle rakennettavassa satamassa, jossa venehotelleiden katossa on hydrauliset nostimet. Kysymys veneiden talvisäilytyksestä on Espoossa erittäin ajankohtainen.  Talvisäilytyksestä on juuri valmistunut suunnitelma, johon perustuvia ratkaisuja valmistellaan. 

 

Espoon edustujat vierailevat kahdessa jäähallissa, mm. useaan kerrokseen rakennetussa hallissa, joka tekniikaltaan on ainutlaatuinen maailmassa. Vierailun aikana nähdyistä ratkaisuista haetaan kokemuksia ja hyötyä mm. Matinkylän uuden jäähallin suunnitteluun ja rakentamiseen.  Espoon edustajat tutustuvat rantaraittiin ja sen palveluratkaisuihin, kahteen skeittipuistoon, ulkoilualueeseen ja monitoimihalliin. 

 

Ohjelmaan sisältyy myös useita kouluvierailuja. Niiden aikana perehdytään koulujen liikunnan opetukseen liittyviin kysymyksiin, mm. koulun ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmauudistuksien näkökulmasta, liikunnan määrän lisäämiseen päiväkoti- ja koulupäivän aikana sekä urheilullisesti lahjakkaiden nuorten opintopolun kehittämiseen perusopetuksesta aina lukiokoulutukseen asti.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Espoon liikuntatoimi, Kanada, World Cup

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Keskiviikko 19.10.2016 klo 22:21

Täysistunnon puheenvuoro PTK 103 2016 vp
Keskiviikko 19.10.2016 klo 13.59—16.37
2
Hallituksen esitys  HE 188/2016 vp
15.17 Veera Ruoho ps
Arvoisa puhemies!
Tämä hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta on erittäin kannatettava.
Sillä voimme edelleen parantaa viranomaistoiminnankin tehokkuutta ja ennen kaikkea julkisen hallinnon viranomaisten asiakaspalvelun saatavuutta.
Vieruskaverini tässä, edustaja Torniainen, aikaisemmin kertoi, kun ei saanut debatissa puheenvuoroa, omasta vaalipiiristään hyvän esimerkin niin sanotusta Mallu-bussista, joka tarjoaa sote-palveluita heidän alueella. Siellä kuulemma saa jopa kamerayhteyden esimerkiksi lääkäriin semmoisissa pienemmissä jutuissa.
Sitten toisaalta meillähän on ollut jo pitkään yhteispalvelupisteitä, joissa saa apua useissa poliisin lupa-asioissa. Niissä otetaan vastaan hakemuksia ja toimitetaan valmiita asiakirjoja.  
Arvoisa puhemies!
Mielelläni kerron myös hyvän esimerkin omasta vaalipiiristäni ja kotikaupungistani Espoosta, jossa on Ison Omenan kauppakeskuksessa palvelutori.
Se on uusi julkisten palvelujen palvelukonsepti, jonka tavoitteena on helpottaa kuntalaisten arkiasiointia, ja sieltä löytyy kirjasto, nuorisopalvelut, neuvola, terveysasema, mielenterveys- ja päihdepalvelut, Kela, kaupungin yhteispalvelupiste, HUSin laboratorio ja kuvantamistoiminnot, sekä siellä on myös kulttuurin ja taiteen kohtaamispaikka Kohtaamo.
 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteispalvelupiste, Espoon palvelutori, Poliisin lupa-asiat, sote-palvelut

Lasten turvallisuuudesta päivähoidossa

Keskiviikko 15.6.2016 klo 22:11 - Veera Ruoho

Valtuustokysymys lasten turvallisuudesta päivähoidossa

 

STM:n ja Stakesin Päivähoidon turvallisuussuunnittelu –oppaassa (2008)  todetaan ympäristön muuttuminen ja siinä todetaan muun muassa seuraavasti:  ”Riskeihin varautuminen on jatkuva prosessi..Uusien riskien jatkuva havainnointi ja tunnistaminen sekä henkilöstön valmistautuminen ennalta toimimaan erilaisissa häiriötilanteissa nostavat merkittävästi toimintayksikön turvallisuustasoa. Erityisen tärkeää on keskittyä toimenpiteisiin, joiden avulla kokonaan ehkäistään henkilöturvallisuutta uhkaavien riskien toteutuminen tai pystytään tehokkaasti rajoittamaan syntyneen häiriötilanteen vaikutuksia. ” (Mts.8.)

 

Tietooni on tullut useampia tapauksia, joissa päivähoidossa olevat lapset ovat joutuneet väkivallan uhan alaiseksi ja jopa väkivallan kohteeksi.

 

 Tietooni on myös saatettu, että vanhemmat tilanteissa, joissa eri etnistä taustaa oleva lapsi tai lapset aiheuttavat lapselleen vaaratilanteita ja väkivaltaa, mieluimmin vaihtavat lapsensa päiväkotia kuin ilmoittavat asiasta eteenpäin. Tämä johtuu sensitiivisestä aiheesta, jossa  lapsensa turvallisuudesta huolestunut ilmoittaja  kokee helposti leimautuvansa rasistiksi.   Henkilöriskit, jotka kohdistuvat päiväkodissa olevien lasten terveyteen, hyvinvointiin ja yleisesti heidän fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen tulee ottaa vakavasti ja niistä tulisi voida ilmoittaa ilman pelkoa.  Oman lapsen joutuminen väkivallan uhriksi on traumaattinen tapahtuma myös vanhemmille, eivätkä aiheettomat rasismisyytökset tilannetta helpota.

 

Lapsen varhaiskasvatus on kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä.  Päiväkotien henkilömitoituksilla on erittäin haasteellista ja käytännössä mahdotonta vahtia päiväkoti-ikäisten lasten jokaista liikettä ja tekemisiä, joten vaaratilanteita ja väkivallantekoja on käytännössä mahdotonta välttää.  Kohtuutonta olisi siten syyllistää tapahtuneista täystyöllistettyä päiväkodin henkilökuntaa, eikä pelkästään henkilöstöä lisäämällä ongelmat ratkea.

 

 Useimmiten päivähoidossa ei tapahdu väkivallan tekoja tai niihin ehditään puuttua ajoissa, mutta viitaten yllä mainittuun STM:n ohjeistukseen, että uusien riskien havainnoinnilla ja tunnistamisella voidaan nostaa turvallisuustasoa, kysyn Espoon kaupungilta:

 

1. Onko Espoon kaupunki havainnut ja tunnistanut uusia riskejä lasten päiväkotiturvallisuudelle?

 

2. Aikooko Espoon kaupunki korostaa päiväkodin ja vanhempien yhteistyössä tapahtuvassa lapsen varhaiskasvatuksessa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ?

 

3. Miten Espoon kaupunki takaa lasten turvallisuuden päivähoidossa samalla kun STM:n ja Stakesin oppaan mukaan ”päivähoidon asiakkaiden uskonnollisia ja etnisiä näkökohtia ja perinteitä on kunnioitettava toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa” (mts.75)  ?   

 

 4. Moni maahanmuuttajaperhe tulee kulttuureista, joissa naisten ja tyttöjen asema on perinteisesti  ollut heikompi kuin Suomessa; miten Espoon kaupunki varmistaa, ettei tämä heijastu myös päiväkotilasten turvallisuustilanteeseen?

 Veera Ruoho (PS)         Espoossa 13.6.2016

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuustokysymys, Päivähoidon turvallisuussuunnittelu, riskien havannointi ja tunnistaminen, henkilöriskit, varhaiskasvatus, naisten ja tyttöjen asema, Espoo

Valtuustoaloitteeni kevyenliikenteenväylästä Nupurintien varteen etenee

Perjantai 13.5.2016 klo 12:31 - Veera Ruoho

Ohessa Länsiväylän kuulutus (29.4.2016) Espoon kaupungin tiesuunnitelman laatimisesta. Asiassa suunnitellaan kevyen liikenteen väylä puuttuvalle osuudelle Brobackantieltä Kirkkonummen rajalle.  Ilahduin kyseisesträ kuulutuksesta, sillä siinä tuli viimein kunnolla "mustaa valkoisella"  siitä, että tammikuussa 2015 jättämäni valtuustoaloite konkretisoituu. Valtuustoaloitteessanihan vaadimme muiden allekirjoittajien kanssa kevyenliikenteenväylää Nupurintien varteen Brobackantien risteyksestä länteen Espoon ja Kirkkonummmen rajalle saakka.

Alla vielä kopio tuolloisesta valtuustoaloitteestani:

 "Valtuuston työjärjestyksen mukaisena aloitteena me allekirjoittaneet vaadimme kevyenliikenteenväylän Nupurintien varteen Brobackantien risteyksestä länteen Espoon ja Kirkkonummen rajalle saakka. 

 Perustelut: 

Nupurintien liikennemäärä on noin 6300 autoa/vrk.  Nupurintietä pitkin ajaa runsaasti raskaita ajoneuvoja Kulmakorven ja Ämmässuon toimintoihin liittyen. Kulmakorpi-Ämmäsuon alueelle suunniteltujen tulevienkin ympäristölupahakemuksien mukaan raskaan liikennemäärän lasketaan entisestään kasvavan.

Tien kapea reuna ei ole turvallinen liikkua jalan, pyörällä, invamopolla.

Nupurin , Kolmperän ja Kolmirannan asukkaat kokevatkin Nupurintien kevyelle liikenteelle erittäin vaaralliseksi. Iäkkäämmät ihmiset kokevat talvisin olevan jopa täysin ”motissa” ilman kevyenliikenteenväylää. Alueella on myös lukuisia lapsiperheitä, jotka kokevat lastenvaunuilla liikkumisen Nupurintiellä täysin mahdottomaksi.  Kevyenliikenteenväylä edistäisi ihmisten kuntoilua ja  mahdollistaisi asukkaiden turvallisen pyöräilyn myös työmatkoillaan ja päiväkotiin. 

Asiasta on tehty jo aiemmin valtuustoaloite  9.10.2000.  Myös viranomaistahoilta kevyenliikenteenväylän puuttuminen on huomioitu esimerkiksi Kulmakorpi I kaavasuunitelman yhteydessä. Suosituksia pidemmälle asiat eivät ole koskaan edenneet, vaikka alueelle on luvattu kevyenliikenteenväylä asukkaiden turvaksi jo kaatopaikkaa suunniteltaessa 35  vuotta sitten.  "Pyöräilevä Espoo" ei ole toteutunut Nupurin, Kolmperän ja Kolmirannan asukkaiden kohdalla. Vuoden 2015 talousarvioissa sekä toimintasuunnitelmassa luvataan pyöräilyn mahdollisuuksia parannettavan. 

Espoossa 26.1.2015 

Veera Ruoho"

20160509_161640_4.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Espoon kaupungin kuulutus, tiesuunnitelma, Ruohon valtuustoaloite,

Espoossa terveyskeskusmaksun poistaminen edelleen tarkasteltavaksi

Keskiviikko 17.2.2016 klo 18:50 - Veera Ruoho

Tänään Espoon sosiaali-ja terveyslautakunnassa Leo Hiltunen (PS) esitti Henrik Haapajärven (SDP) ja Veera Ruohon (PS) kannattamana seuraavaa:
 
"Espoon sosiaali- ja terveyslauta pyytää edelleen selvittämään mahdollisuutta luopua terveyskeskusmaksun perimisestä Helsingin mallin mukaisesti. Lautakunta toivoo, että selvityksessä otetaan huomioon muun muassa Espoon vammaisneuvoston 14.2.2016 antama lausunto ja samoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori johtaja Markku Pekurisen lausuma. "
 
Esitys hyväksyttiin äänin 7-5. Yksi tyhjä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Soster ltk, terveyskeskusasiakasmaksut, Espoon vammaisneuvosto