Liikkuvasta poliisista, poliitikkojen vaientamisyrityksistä ja hallituksen keväisen puoliväliriihen resurssipäätksistä sisäiseen turvallisuuteen

Maanantai 25.9.2017 klo 11:14 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitys HE 106/2017 vp

klo 21.19 VeeraRuoho kok

"Arvoisa puhemies!

 Edustaja Heinonen (kok) nosti taas semmoisen asian, joka varmasti meitä kaikkia salissa olevia kansanedustajia, joilla on liikkuvassa poliisissa hieno menneisyys takana, ilahdutti. Näinhän se on, että liikkuva poliisi oli tarpeellinen, ja sitä on kaivattu monessa eri yhteydessä, kansalaispalautteenkin myötä, takaisin. 

 

Menen kuitenkin tähän, mitä edustaja Kulmala (sin) nosti esille, tärkeän asian. Elikkä poliitikkoihin kohdistuvista uhkailuista, pelottelusta tai vähintäänkin jonkinasteisesta kiusaamisesta: Sain itsekin saman kyselyn, ja vastasin ensin toimittajalle, että en haluaisi puhua niistä asioista enää. Sitten kuitenkin päädyimme toimittajan kanssa siihen, keskusteltiin asiasta ja todettiin, että tällaisesta asiasta vaikeneminen on juuri se heidän tarkoitus, ketkä tätä vastenmielistä asiaa tekevät. Se on samalla demokratian tietyllä lailla halventamistakin, sitä, että yritetään saada toinen vaikenemaan, välttämään puhumista ja olemaan kertomatta niistä.

 Arvoisa puhemies! 

 Olin erittäin tyytyväinen siihen, kun meidän valtiovarainministeri Orpo puolusti vaimoaan. He olivat jo pitkään kärsineet siitä, että valheellista tietoa levitettiin, ja siitä sitten seurasi erilaisia erittäin ikäviä asioita perheelle — samalla lailla kuin poliisit saavat virkatehtävissään nykypäivänä entistä enemmän vastaavanlaista häirintää ja joka myös sitten pitkässä juoksussa romuttaa luottamusta poliisiin, kun sitä julkisuudessa, erilaisissa medioissa, somen (sosiaalinen media) puolella levitellään — ja minä vähän peräänkuuluttaisin, että se kehitys pitää lopettaa alkuunsa. Eli valheille, valheiden levittelemiselle pitää antaa stoppi.

Me olemme jotenkin tottuneet, me poliisit olemme tottuneet tietynlaiseen, että meillä on paksu nahka, että me kestämme. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se menee siihen, että se ei vaikuta pelkästään meihin yksilöihin vaan myöskin meidän perheisiin, niin se on jo liian pitkälle mennyttä, ja näenkin sen, että tässä asiassa ei saa vaieta. 

Arvoisa puhemies! 

Meillä ei saa olla mitään semmoisia tabuja. Eihän enää meillä ole niin kuin takavuosina oli, että maahanmuuttoasioista puhuminen oli vähän tietynlainen tabu, että niistä ei saanut puhua — tänään se on ihan arkipäivää, että siitä keskustellaan, vaikka ainahan ollaan tehty siihen liittyviä, jos on ollut turvallisuuteen liittyviä asioita, niitähän on vuosikausia tehty.

Kokoomus on tehnyt oikein hyvää työtä myöskin turvallisuussektorilla, mutta ei ollut pitänyt suurta mölyä siitä asiasta. Eli nyt on tullut semmoinen mielikuva, että on vain yksi tietty joukko, joka näistä asioista jotain tietäisi, vaikka todellisuudessa tämä hallitus on jo tehnyt pitkän aikaa sitä hyvää työtä, ja siitä osoituksena on se, että jo kevään kehysriihessä panostettiin sisäiseen turvallisuuteen, päätettiin, että tulee lisää resursseja muun muassa supolle. Oltiin hyvin, niin kuin me tiedämme, että me olemme jatkuvasti yhteydessä myös alan ammattilaisiin ja viranomaisiin. He nostivat silloin, aiheesta, uhkatasoa kohonneeksi. — Kiitos. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Liikkuva Poliisi, uhkailu, pelottelu, kisaaminen, häirintä, demokratia, Kokoomus,

Syrjäytymisen ennaltaestäminen, joa on myös turvallisuusasia, onnistuu varhaiskasvatukseen panostamalla

Maanantai 25.9.2017 klo 11:01 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitys HE 106/2017 vp

klo 21.00 VeeraRuoho kok

" Arvoisa puhemies!

 Syrjäytymisen ennalta estäminen on myös turvallisuusasia. Se on henkilön itsensä kannalta — valitettavan moni syrjäytynyt päätyy itsemurhaan tai onneksi harvemmin kohdistaa väkivaltaa muita kohtaan. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa tältä kannalta katsottuna ovat tietenkin maahanmuuttajataustaiset. Sen takia menen varhaiskasvatukseen ja totean, että maahanmuuttajataustaisten lasten etu on päästä osallistumaan varhaiskasvatukseen mahdollisimman hyvin kielen oppimisen turvaamiseksi ja koko perheen kotoutumisen edistymiseksi.  

 

Varhaiskasvatuksen etuihin liittyykin sen merkittävä vaikutus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestykseen. Pisa-tutkimuksissa on havaittu, että varhaiskasvatuksen piirissä olleet maahanmuuttajataustaiset lapset menestyvät niissä selkeästi paremmin kuin ne, jotka eivät sen piirissä ole olleet. Erot suoritustasoissa vastaavat pahimmillaan kahta kouluvuotta. Täällä on todettu jo useamman vuoden aikana eri ryhmistä, että Suomessa kotoutuminen ei ole ollut kovin onnistunutta, mutta juurikin tähän panostamalla, varhaiseen lapsuuteen, me voimme pitää ihmiset heti alusta asti mukana. 

 Arvoisa puhemies!

 Lisää lasten ja perheiden hyvinvoinnista:  

Kaikilla lapsilla on säilynyt ja säilyy oikeus 20 tuntiin varhaiskasvatusta viikossa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 70 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta alkaen, ja tämä tuo, kuten tänään useamman kerran on jo mainittu, 6 700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Samalla varhaiskasvatusmaksujen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin. Lisäksi hyvä hallitus on päättänyt käynnistää kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, ja tähän kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.  

 

Otan esimerkkejä näitten maksujen kevennysten taloudellisista vaikutuksista perheisiin. Keskituloinen kahden lapsen perhe säästää maksualennusten ansiosta vuodessa noin 1 000 euroa. Sama keskituloinen kahden lapsen perhe menettää lapsivähennyksen poistumisen takia 200 euroa vuodessa. Nämä kun netotaan keskenään, perhe jää noin 800—1 000 euroa plussalle, riippuen tapauksesta. Alle keskituloinen kahden lapsen perhe säästää vuodessa yli 1 500 euroa, maksut laskevat 137 euroa kuussa. Suurimmat alennukset perheille ovat jopa 2 800 euroa vuodessa. Mitä nämä maksujen kevennykset tekevät? Ne parantavat merkittävästi työnteon kannustimia.  

 

Hallitus käynnisti perhevapaauudistuksen, jolla tavoitellaan korkeampaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, perheiden arkeen joustavuutta, vanhempien välistä tasa-arvoa ja korkeampaa työllisyysastetta. Kokoomuksen perhevapaamalli täyttää kaikki tavoitteet ja mahtuu kaiken päälle julkisen talouden raameihin. Tällä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostolla pyritään tukemaan koulutuspolkuja aina lapsuudesta alkaen.

 Varhaiskasvatukseen osallistuminen parantaa tutkitusti lapsen edellytyksiä ja valmiuksia kouluttautua tulevaisuudessa. Suomi on varhaiskasvatukseen osallistumisessa muita Pohjoismaita ja OECD-tasoa jäljessä, ja nyt tähän puututaan. Kiitos, hyvä hallitus! "

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: syrjäytyminen, itsemurha, väkivalta, maahanmuuttajataustaisten lasten koulumenestys, kotoutuminen, 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin, varhaiskasvatusmaksujen alennukset, Kokoomuksen perhevapaamalli, perheet,

Hallituksen resurssipäätökset tukevat poliisihallituksen ja SUPON arvioita turvallisuustilanteesta.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:46 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitys HE 106/2017 vp

klo 19.55 VeeraRuoho kok

 Arvoisa puhemies!

 On suorastaan helpotus saada kiittää hallituksen vahvaa panostusta sisäiseen turvallisuuteen, ja erityiskiitos siitä sisäministerille, hänen jämäkästä työstään kansallisen turvallisuutemme eteen. 

 Terrorismin uhka Suomessa on kohonnut. Suojelupoliisi kohotti uhkatasoa viime kesäkuussa. Riski kotimaisten ääriliikkeiden väkivaltaisesta toiminnasta on toistaiseksi matala. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana. Esimerkiksi somessa (sosiaalinen media) on vallalla vihapuhe, ja se ei ole mikään vaaraton ilmiö.

Uhka-arvion nosto tarkoittaa päivittäistoiminnan voimakasta suuntaamista, ja tämä aina merkitsee kustannusten merkittävää kasvua. Tällöin priorisoinnista johtuen joitakin poliisin lakisääteisiä tehtäviä joudutaan siirtämään ja on vaara, että ne jäävät jopa kokonaan tekemättä (SM,2017).

 Terrorismin vastaisessa työssä ei voi kansainvälistä yhteistyötä liikaa korostaa. Sitä on jo tehty pitkään, mutta kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä tarvitaan. Tässä hiljattain Juncker esitteli Euroopan unionin tilaa koskevassa puheessaan 17 kohtaa EU:n kehittämiseksi.

Nostan Turvallinen Eurooppa -otsikon alta neljä kohtaa, jotka erityisesti ilahduttavat ja osoittavat, mitä hyötyä Suomenkin sisäiselle turvallisuudelle EU-yhteistyöstä voi olla: yhteinen tiedusteluyksikkö, kyberturvallisuusvirasto, yhteisellä syyttäjävirastolla oikeus rajat ylittävään syyttämiseen terrorismirikoksissa ja neljäntenä kohtana yhteinen maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmä mukaan lukien muun muassa tehokkaammat palautukset. 

 Palautusten tehokkuuden kehittämisestä kerron hieman esimerkkiä. Henkilön palauttaminen monasti kaukaiseen maahan vaatii valmisteluja. Poliisissa maastakarkotusesitysten lisäksi olen tehnyt myös maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoja, joten tunnen käytännöt kokemuksesta. Jo tuolloin, reilut 15 vuotta sitten, kartoitimme mahdollisuutta muiden Pohjoismaiden kanssa yhteisiin palautuskuljetuksiin tapauksissa, joissa on useita saman maan kansalaisia. Eri maiden keskinäisiä palautuslentoja voitaisiin hyödyntää EU:ssa myös kustannusten jakamisen näkökulmasta. 

 

Arvoisa puhemies!

 Meillä on Suomessa kansainvälisestikin arvioiden erittäin ammattitaitoinen poliisi, joka on kehittänyt suorituskykyään ja vastetta terroritekojen sekä vaativien erityistilanteiden hoitamiseen systemaattisesti jo vuosien ajan, joten voidaan todeta, että poliisin perusvalmius on nykyiseenkin uhkatasoon nähden hyvä. Meillä on koko poliisin henkilöstö koulutettu taktiseen toimintamalliin aseellisen iskun keskeyttämiseksi. Poliisihallitus antoi helmikuussa 2017 ohjeet siitä, miten poliisiyksiköt toimivat yhteistyössä sellaisten henkilöiden kohdalla, joihin liittyy terrorismin tai väkivaltaisen ekstremismin uhka (SM, 2017).

 Lopuksi, arvoisa puhemies, korostan, että peruspoliisityö on arvokas tuki myöskin suojelupoliisille. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sisäinen turvallisuus, terrorismin uhka, some, kansainvälinen yhteistyö, EU:n kehittäminen, palautusten tehostaminen, maiden väliset yhteispalautuslennot, ammattitaitoinen poliisi, väkivaltainen ekstremismi, peruspoliisityö

Budjetti pureutuu työllistämisasteen nostoon eriarvoistumiskehitystä ennaltaestäen. Turvallisuus keskiössä.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:29 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitys HE 106/2017 vp

 klo 18.55 VeeraRuoho kok

 Arvoisa puhemies!

 Hallituksen talousarvioesitykseen voimme olla tyytyväisiä. Hallitus panostaa kärkihankkeisiin. On kuitenkin hyvä tietää, että määrärahatasoa nostavat muun muassa nousevat eläkemenot, mitä epätasapainoinen huoltosuhteemme ei helpota. Toisaalta sopeutustoimet, alenevat maahanmuuttomenot ja niin ikään alenevat työttömyysturvamenot alentavat määrärahatasoa.

Budjetin alijäämä on 2,5 miljardia vähemmän kuin viime vuonna eli noin 3 miljardia. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa. Se on noin 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.  

 

Arvoisa puhemies!

 Eriarvoistumiskehitys on tänään noussut esiin useissa puheenvuoroissa. Työllisyysasteen nosto onkin tarpeen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi kuin myös tuossa aiemmin mainitsemani epätasapainoisen huoltosuhteemmekin takia. Voi olla hankalaa sanoa, kuka on oikeasti rikas tässä maassa, jossa progressiivinen verotus on kova, ja hiljattain uutisoitiin jopa hyvätuloisista, joiden oma taloudenkäyttö on ollut holtitonta, ja he ovat ajautuneet velkakierteisiin.

 Veljenpoikani, 19‑vuotias, oli kuitenkin iloinen kuin lottovoittaja saatuaan ensimmäisen palkallisen työpaikkansa — töitähän hän on tehnyt koko ikänsä, metsätyökoneenkuljettajana. Tämä ei olisi onnistunut ilman laadukasta ammatillista koulutusta, jota tämä hallitus on reformoimassa entistä laajemman joukon elämänpolun turvaamiseksi.  

 Arvoisa puhemies!

 Hallituksen toimenpiteet ennaltaehkäistä syrjäytymistä tukevat myös sisäistä turvallisuutta, jonka resursseista huolehtiminen on koko ensi vuoden talousarvion keskiössä. Poliisin, suojelupoliisin ja Rajavartiolaitoksen operatiiviseen toimintaan panostetaan. Poliisin suorituskykyä ja vastetta terroritekojen sekä vaativien erityistilanteiden hoitamiseen on kehitetty jo vuosien ajan. Terrorismin torjunnan strategiaa tullaan myös päivittämään. Hallitus jatkaa laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman toteuttamista.  

Arvoisa puhemies!

 Opposition puolelta oltiin huolissaan laittomasti maassa olevista, ja he jopa pistivät vanhukset ja heidän perusoikeutensa vastakkain näiden laittomasti maassa oleskelevien ihmisten välttämättömien kustannusten kanssa. Heille kuitenkin tiedoksi, että palauttamispolitiikkaa tehostetaan entisestään EU-yhteistyön tukemana ja pyrkimällä uusiin palautusta koskeviin yhteistyöpöytäkirjoihin ja EU:n takaisinottosopimuksiin sekä nopeuttamalla rikoksiin syyllistyneiden maasta poistamista.

 Lisäksi siviilikriisihallinnan kotimaan valmiuksien määrärahaa korotetaan 300 000 eurolla reilusta 1,4 miljoonasta reiluun 1,7 miljoonaan euroon. Maahanmuuttoviraston lupa-asioiden sujuvuus, resurssien riittävyys ja asiakaspalvelun ja alueellisen toimipisteverkoston toimivuus tullaan turvaamaan.  

 

Arvoisa puhemies!

 Täällä nousi esiin turvapaikanhakijoiden uusintahakemukset, ja niistä oltiin kovasti huolissaan. Itse olen tehnyt aikoinaan turvapaikkatutkintaa, ja jo silloin näitten uusintahakemusten kohdalla oli käytössä nopeutettu käsittely, erityisesti näissä, missä ei ollut uusia perusteita. Nythän näitä uusia perusteita on muun muassa se, että vaihtuu uskonto, tai avioliitto, mutta kaiken kaikkiaan minä en näkisi tätä niin suurena ongelmana sen takia, kun on olemassa jo prosessit, joilla voidaan monta kertaa uusintahakemukset, joissa ei ole tullut merkittäviä uusia perusteita, käsitellä niin nopeasti, että se ei ole ehkä niin suuri ongelma. Mutta joka tapauksessa Maahanmuuttovirasto, poliisi ja hallitus ovat tähänkin asiaan reagoineet.  

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eläkemenot, huoltosuhde, maahanmuuttomenot, verotus, työpaikka, syrjäytyminen, eriarvoistumiskehitys, poliisi, SUPO, rajavartiolaitos, terrorismin torjunta, siviilikriisnhallinta

Vähentyneet turvapaikanhakijamäärät laskevat maahanmuuton kokonaiskustannuksia

Maanantai 25.9.2017 klo 10:22 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitys HE 106/2017 vp

 klo 16.44 VeeraRuoho kok(vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puheenjohtaja!

Edustaja Elo jo toikin esille noita määriä, mitä maahanmuuton kokonaiskustannukset ovat laskeneet kuluvana vuonna. Tosiaankin suurin syy on vähentynyt turvapaikanhakijoiden määrä.  

 Aiemmin opposition puolelta oltiin huolissaan laittomasti maassa oleskelevien jäämisestä tänne. Pitää muistaa, että hallitus yhdessä meidän erinomaisten viranomaisten kanssa tekee jatkuvasti työtä, että todellakin ihmiset ymmärtävät sen, että se on heillekin parasta lähteä pois maasta silloin, kun on lainvoimainen kielteinen turvapaikkapäätös tullut.

Hallitus on tehnyt myös koko ajan toimenpiteitä muun muassa laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman toteuttamista varten. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maahanmuutonkokonaiskustannukset, laittomasti maassa oleskelevat, kielteinen turvapaikkapäätös, laittoman maahantulon vastainen toimenpideohjelma

Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen

Torstai 31.8.2017 klo 21:30

Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen

Poliisi:  

Ensi vuodelle yhteensä 44 miljoonaa euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 34,5 ja budjettiriihi 9,5)

9 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen
0,5 miljoonaa euroa osoitettiin ennalta estävän toiminnan mallien kehittämiseen.


Suojelupoliisi:


Ensi vuodelle yhteensä 6 miljoona euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 3,5 ja budjettiriihi 2,5)
2,5 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen
Rajavartiolaitos
Jo kehysriihessä Rajavartiolaitokselle osoitettiin 7,9 miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden parantamiseen

Lisäksi:
Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta lisätään (ensi syksynä ruotsinkielinen koulutus Vaasassa)
Siviilikriisinhallinnan määrärahoja lisätään kotimaan valmiuksien vahvistamiseksi
Puolustukseen kohdistetaan 50 miljoonan euron lisäys (PLM)

Oikeusministeriö:
Turvapaikkavalitusten nopeampaan käsittelyyn osoitetaan lisärahoitusta seuraavasti:

Korkein hallinto-oikeus: 1,49 miljoonaa euroa
hallinto-oikeuksille: 2,2 miljoonaa euroa
turvapaikanhakijoiden oikeusapu: 0,532 miljoonaa euroa

Vankilaradikalisoitumisen ehkäisyyn 0,378 miljoonaa euroa
Syyttäjälaitoksen toimintamahdollisuuksia terrorististen rikosten torjuntaan ja rikosvastuun toteuttamiseen parannetaan 0,4 miljoonan euron lisärahoituksella

Toimenpiteet terrorismintorjunnan vahvistamiseksi
Hallitus käy läpi terrorismilainsäädännön ja tekee tarvittavat muutokset
Tavoitteena antaa viranomaisille kaikki mahdolliset lainsäädännölliset välineet ennaltaehkäistä terroritekoja ja varautua niiden torjuntaan

Terrorismirikoksista tuomittujen karkotusta tuomion suorittamisen jälkeen

Kansalaisuuslakia päivitetään ensi kesään mennessä siten, että kaksoiskansalaisilta voidaan mitätöidä Suomen kansalaisuus, mikäli he ovat osallistuneet terroritoimiin.

Ulkomaalais- ja kansalaisuuslakia päivitetään lisäämällä niihin kansallisen turvallisuuden käsite

Tavoitteena on mahdollistaa kansallisen turvallisuuden perusteella oleskeluluvan peruutus, maahantulokielto, kansalaisuuden menetys kaksoiskansalaisilta tai pakolaisaseman lakkautus

Turvapaikkaprosessien tehostaminen
Hallitus turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta tehostetaan mm. seuraavia toimia:

Vapaaehtoisen paluun houkuttelevuutta vahvistetaan lisätuella.
Tehdään lainsäädäntöön tarvittavat muutokset laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon määrittelemiseksi korkeintaan perustuslain edellyttämälle minimitasolle.
Täsmennetään laittoman maassa oleskelun edistämisen, esim. majoittamisen tai piilottelemisen, kriminalisointia koskevaa lainsäädäntöä, säätämällä erillinen rangaistussäännös laittoman maassa oleskelun edistämisestä. Uudistuksella mahdollistetaan viranomaisten tehokas ja esteetön puuttuminen laittomaan maassa oleskeluun.
Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista tehdään uhka-arvio ja heidät otetaan tarvittaessa välittömästi säilöön. Tämä voi edellyttää lainsäädännön muuttamista ja säilöönottokapasiteetin nostoa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Poliisi, SUPO, HÄKE, RVL, SivKriha, puolustus, OM, KHO, HaO, Sjä, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Laittomasti maassaoleskelu ei ole kenenkään etu

Keskiviikko 30.8.2017 klo 23:31

1. Miten saadaan nopeutettua kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia?
 
Palautuksia on pyritty tehostamaan koko ajan. Kaikkiin vaiheisiin ei kuitenkaan voida vaikuttaa suoraan Suomen omilla toimilla.

Ensisijainen vaihtoehto on aina vapaaehtoinen paluu, jolloin palautuksiin ei tarvitse mennä. Vapaaehtoisen paluun tukemiseen on panostettu merkittävästi. Siihen on lisätty resursseja esimerkiksi Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle (IOM) sekä Maahanmuuttovirastolle, jonne on palkattu paluuneuvojia opastamaan kielteisen päätöksen saaneita vapaaehtoiseen paluuseen. Poliisin ja Maahanmuuttoviraston yhteistyötä asiassa on tiivistetty. Sisäministeriön palautuskoordinaattori tukee tässä kokonaisuudessa.

Vapaaehtoisen paluun houkuttelevuutta pyritään lisäämään parantamalla palaajille annettavaa taloudellista tukea. Tämän muutoksen valmistelu on käynnissä.
 
Poliisilla on vuoden 2016 helmikuussa tehty palautusten tehostamisohjelma, jota se noudattaa. Palautukset ovat koko ajan käynnissä ja poliisi on kohdistanut työvoimaa tätä tarkoitusta varten. Uusia toimintamalleja on otettu ja otetaan käyttöön. 

Palautusten sujuvuus ei ole kiinni niinkään suomalaisten viranomaisten resursseista vaan siitä, että kaikki maat eivät ole halukkaita ottamaan palautettavia vastaan tai asiakirjojen saaminen kestää kauan. Ministeri Risikko ja ulkoministeri Soini ovat lähestyneet lähtömaiden lähetystöjä asian tiimoilta.

Koko turvapaikkaprosessin kestoon vaikuttaa muun muassa valitusten käsittelyn kesto hallinto-oikeuksissa. Kuitenkin jokainen hakemus on käsiteltävä yksilöllisesti ja hakijan oikeusturvasta huolehtien.
 
Myös palautussopimuksen solmiminen sellaisten maiden kanssa, joihin nyt on vaikeaa palauttaa ihmisiä, tehostaisi palautuksia. Neuvotteluja palautussopimuksesta käydään tällä hetkellä Irakin kanssa. Afganistanin kanssa tehtiin viime vuonna yhteistyöpöytäkirja, joka on lisännyt jonkin verran palautusten sujuvuutta Afganistaniin.

Laittomasti Suomessa oleskelu ei ole kenenkään etu. Laittoman maassaolon ehkäisyyn on tehty toimenpideohjelma. Laiton maahan jääminen ei saa olla houkuttelevaa.

Sisäministeriössä arvioidaan myös muita lainsäädännön tiukentamistarpeita.


2. Kuinka paljon on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita?
 
Kielteisen päätöksen saaneita on tällä hetkellä vastaanottokeskuksissa noin 11 000. Heistä suurin osa on valittanut päätöksestään ja on sen vuoksi maassa aivan laillisesti.
 
Lähtökohta on aina se, että kielteisen päätöksen saanut henkilö poistuu maasta vapaaehtoisesti. Jos hän ei suostu lähtemään vapaaehtoisesti, poliisi panee palautuksen toimeen eli saattaa henkilön lentokoneeseen ja tarvittaessa takaisin lähtömaahan. Palautusjonossa on tällä hetkellä noin 1400 ihmistä. 
 
3. Miksi heitä ei oteta säilöön?
 
Säilöönotto edellyttää erityistä laissa mainittua perustetta, eikä pelkkä kielteinen turvapaikkapäätös ole syy ottaa ihmistä säilöön. Palautusta odottava henkilö voidaan ottaa säilöön, jos hänen epäillään välttelevän palautusta esimerkiksi piiloutumalla viranomaisilta. Syynä säilöönottoon voi olla myös se, että ulkomaalainen on syyllistynyt tai hänen epäillään syyllistyneen rikokseen ja säilöönotto on tarpeellinen maastapoistamispäätöksen valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi.
 
Säilöönotto on yksi ulkomaalaislain tarkoittamista turvaamistoimista, joiden tarkoituksena on joko helpottaa henkilön maahantulon edellytysten selvittämistä tai varmistaa henkilön maasta poistaminen. Henkilön säilöönotto on vaihtoehto vain, jos toinen näistä edellytyksistä täyttyy. Säilöönotto on turvaamistoimista tehokkain, mutta samalla ulkomaalaisen oikeuksia eniten rajoittava. Se on viimeinen vaihtoehto, kun muista keinoista ei ole apua.
 
Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate koskee myös ulkomaalaisia. Ulkomaalaislain mukaisia turvaamistoimia ei voida perustuslain yhdenvertaisuussäännöstä loukkaamatta laajentaa koskemaan muuta kuin ulkomaalaislaissa säädettyä päätöksenteon turvaamista.

Säilöönotosta päättää viime kädessä käräjäoikeus, ja sille on säädetty enimmäispituudet laissa. 

Säilöönotto on toimenpiteenä paitsi raskas myös ympärivuorokautisen valvonnan takia kallis, joten sen käyttö varotoimenpiteenä ei ole myöskään taloudellisesti perusteltua.
 
4. Tiedetäänkö heidän olinpaikkansa?
 
Vastaanottokeskusten rekistereissä on noin 5300 ihmistä, joiden olinpaikkaa ei tiedetä.  Heistä suurin osa on kuitenkin todennäköisesti poistunut itse maasta ilmoittamatta siitä viranomaisille.
  
5. Mitä toimia on konkreettisesti tehty radikalisoitumisen ehkäisemiseksi?
 
Suomi on radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä edelläkävijä. Suomessa on käynnissä useita hankkeita, joista hyvä esimerkki on RADINET-EXIT-toiminta, joka auttaa radikalisoituneita henkilöitä irrottautumaan väkivallasta. Tässä työssä tuetaan järjestöjä sellaisten palvelujen kehittämisessä, joihin väkivaltaisesti radikalisoituneita henkilöitä voidaan ohjata. Tavoitteena on, että viranomaiset, kuten poliisi ja sosiaalitoimi, tuntevat nämä palvelut ja palveluun ohjaus toimii sujuvasti ja kattavasti.
 
Samalla kehitetään palveluja, joiden tavoitteena on tukea neuvonnalla ja palveluilla perheitä ja lähipiiriä tilanteessa, jossa perheenjäsen tai läheinen on radikalisoitunut tai radikalisoitumassa. Näin vaikutetaan siihen, että perhe ei syrjäydy ja jää yhteiskunnan ulkopuolelle.
 
Vastaanottokeskuksissa radikalisoitumista ehkäistään ennen kaikkea hyvällä ja ammattitaitoisella vastaanoton perustyöllä. Eli turvallisuutta rakennetaan joka päivä arkityössä.
 
Vastaanottokeskukset noudattavat yhteistä strategiaa. Siinä painotetaan hakijoiden asianmukaista ja asiallista kohtelua, erilaisissa ongelmissa auttamista ja tukemista sekä turvallisen toimintaympäristön luomista.
 
Alussa, kun turvapaikanhakija tulee Suomeen, hän käy suomalaisen yhteiskunnan peruskurssin. Kurssi on osa hakijoiden työ- ja opintotoimintaa ja käsittää eri osa-alueita (esimerkiksi suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri, sekä lainsäädäntö). Monet keskuksen järjestävät lisäksi hakijoille keskusten ulkopuolella vapaaehtoistyön mahdollisuuksia, joilla arkeen saa tekemistä ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan. Turvapaikanhakijoilla on tiettyjen aikaraamien mukaan mahdollista tehdä ansiotyötä Suomessa ja siihen periaatteessa pitäisikin pyrkiä. Eli tarjotaan paikka luoda itselleen mahdollisuuksia Suomessa.
 
Ilman huoltajaa tulleiden yksiköissä on asiakassuunnitelma – ja omaohjaajatoimintamalli.
 
Vastaanottokeskusten henkilökunnalle on järjestetty koulutusta turvallisuuteen (ml. radikalisoituminen, ekstremismi) liittyen.  Lisäksi kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma on lähetetty kaikkiin keskuksiin luettavaksi ja tiedoksi.
 
Keskuksille on järjestetty jo pidemmän aikaa koulutusta ja annettu ohjeistusta mielenterveyteen liittyvistä teemoista, esimerkiksi psykologisesta ensiavusta ja vaikeammin oireilevien ohjaamisesta lääkärin arvioon. Maahanmuuttovirasto on perustanut tehostetun tuen yksikön (TEVA), niille hakijoille jotka eivät syystä tai toisesta pääse erikoissairaanhoidon laitosmallin palveluun ja joille normaalin keskuksen palvelut eivät täysin riitä.
 
Käytössä on myös yhdessä Poliisihallituksen kanssa sovittu toimintamalli hakijoiden häiriökäyttäytymiseen liittyen. Sen mukaan hakijan epäilyttävästä/ poikkeavasta käytöksestä/ uhkasta ilmoitetaan hyvin matalla kynnyksellä paikalliselle poliisille.
  
6. Miten huolehditaan vastaanottokeskusten turvallisuudesta?
 
Myös vastaanottokeskusten turvallisuutta rakennetaan joka päivä keskusten tavallisessa arkityössä, jossa painotetaan hakijoiden asianmukaista ja asiallista kohtelua, erilaisissa ongelmissa auttamista ja tukemista sekä turvallisen toimintaympäristön luomista.
 
Poliisi ja vastaanottokeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä keskusten ja niiden ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi. Vuodesta 2015 toimintaa on kehitetty erittäin paljon ja paikallisyhteistyö on erittäin tärkeässä roolissa siinä.
Turvallisuuden varmistamiseen vastaanottokeskuksissa käytetään yksityisiä vartiointiliikkeitä. Turun tapahtumien jälkeen valmiutta ja vartiointia vastaanottokeskuksissa on lisätty, jotta mahdolliset vastaanottokeskuksiin kohdistuvat ulkopuoliset uhat voidaan torjua.
  
7. Pitäisikö rajatarkastukset palauttaa?

Sisärajatarkastusten palauttaminen ei estä turvapaikanhakijoiden saapumista Suomeen. Turvapaikkahakemukset olisi joka tapauksessa otettava rajalla vastaan, vaikka rajavalvonta aloitettaisiin. Oikeus hakea turvapaikkaa tulee suoraan ulkomaalaislaista ja EU-lainsäädännöstä.
 
Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n perusperiaatteita, ja se on tuonut mukanaan enemmän hyvää kuin huonoa. Valitettavasti myös rikollisten on helppo liikkua maasta toiseen sisärajojen kautta. Schengen-sopimuksen tärkeä osa on kuitenkin eri maiden viranomaisten yhteiset rekisterit, jotka ovat helpottaneet rikollisten liikkumisen seurantaa Schengen-alueella. Ilman Schengeniä tällaisia yhteisiä tietokantoja ei olisi käytössä.

Rajatarkastusten käyttöönottoa luonnollisesti arvioidaan, jos tilanne sitä vaatii.
 
8. Tarvitaanko terrorismin torjuntaan lisää rahaa?
 
Hallitus päätti jo kevään nk. kehyspäätöksessään, että poliisin ja Suojelupoliisin resursseja lisätään ensi vuonna nimenomaan terrorismin torjunnan vahvistamiseksi. Lisäksi sisäministeriö on esittänyt ensi vuoden budjettiin seitsemän miljoonan euron lisärahaa poliisin kalustohankintoihin erityisesti terrorismin uhkaan vastaamiseksi.
  
9. Olisiko tämä isku voitu estää, jos tiedustelulaki olisi ollut voimassa?
 
Tähän on mahdotonta vastata, kun iskun tutkinta on vasta alkuvaiheessa. Tiedustelulain myötä Suojelupoliisi saisi uusia toimivaltuuksia, joiden avulla se kykenisi havaitsemaan Suomea koskevat uhat entistä paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa ja pystyisi myös reagoimaan niihin. Useimmissa Euroopan maissa tiedustelupalveluilla on jo tällaiset toimivaltuudet ja viranomaiset ovatkin onnistuneet estämään kymmeniä terrori-iskuja Euroopassa. Minkään lainsäädännön avulla ei kuitenkaan voida täysin estää kaikkia iskuja.
 
10. Voiko marokkolainen saada Suomesta turvapaikan?
 
Voi, jos turvapaikan edellytykset täyttyvät. Viimeisen 12 kuukauden aikana Maahanmuuttovirasto on käsitellyt 96 Marokon kansalaisen turvapaikkahakemusta. Näistä suurin osa joko raukesi tai jätettiin tutkimatta. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 16 ja kielteisiä 31. Myönteiset päätökset perustuivat hakijan kokemaan henkilökohtaiseen poliittiseen tai uskonnolliseen vainoon. Tänä vuonna (31.7.2017) turvapaikkahakemuksen on jättänyt 27 Marokon kansalaista. 
 
Yleisesti voidaan sanoa - kuten alan tutkijatkin ovat todenneet - että Marokossa nuoria miehiä on paljon ilman koulutusta ja työpaikkaa. Tulevaisuuden näkymät ovat heikot. Siirtolaisuus Eurooppaan on hyvin monella se tärkein tavoite. Tämä on näkynyt Suomessakin jo 80-luvulta lähtien, ilmiö on sama läntisissä Euroopan valtioissa.
 
Suomessa hakijamäärät Marokosta eivät ole olleet suuria. Päätösten osalta on huomattava, että suurehko osa hakijoista on joko peruuttanut hakemuksensa tai kadonnut ja asiaan on tehty raukeamispäätös. Myös Dublin-päätösten määrä on kokonaismäärästä kohtalaisen suuri.
 
Myönteisten määrä taas on pieni - kaikkiaan vuosien 2015–17 aikana on tehty päätös 294:lle, joista jonkinlainen myönteinen päätös on annettu 32:lle. Hakemukset ja turvapaikan perusteet tutkitaan tietenkin yksilöllisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: laiton maassaolo, Irak, Afganistan, Marokko, turvapaikanhakija, radikalisoitumisen estäminen, poliisi, Suojelupoliisi, IOM

Lakialoite maahantulokiellon rikkomisen sanktion ankaroittamiseksi

Torstai 27.4.2017 klo 12:45

Tässä kopioituna puheenvuoroni ensin lakialoitteestani maahantulokiellon rikkomisen maksimisanktion sakosta nostamiseksi vankeuteen kahdeksi vuodeksi. Sitten puheenuoroni koskien Hallituksen esitystä Poliisilain 2 pykälän muuttamiseksi: 
26.4.2017 klo 17.34 Veera Ruoho ps
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies!
 Tässä lakialoitteessa laeiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta ehdotetaan ulkomaalaislain mukaisen maahantulokiellon rikkomisesta seuraavan rangaistusmaksimin korottamista sakosta kahden vuoden vankeuteen sekä siirtämistä rikoslakiin. 
Rajat ylittävästä rikollisuudesta on vuoden 2007 Schengen-liikkuvuuteen tehtyjen muutosten jälkeen tullut pysyvä ilmiö. Helsingin osalta kaikista rikoksista noin neljäsosa on ulkomaalaisten tekemiä, joten ilmiön suuruus on merkittävä. 
Rajat ylittävää rikollisuutta vahvistaa ja sen torjuntaa vaikeuttaa merkittävästi maahantulokiellon rangaistusasteikon rajaaminen sakkoihin. Ulkomaalainen lähes ammatikseen rikoksia tekevä henkilö ei maksa sakkoja, eikä niitä nykyisin myöskään muunneta vankeudeksi, joten käytännössä rikos jää rankaisematta. Samasta syystä maahantulokiellolla ei ole tavoiteltua ennalta estävää vaikutusta. Tarpeellinen maahantulokiellon rikkomisen kriminalisoiva säädös ei saavuta sille asetettuja tavoitteita. Ennalta estävän ajatusmallin tulee olla keskiössä maahantulokiellon rangaistavuutta arvioitaessa. 
Maahantulokiellon rikkominen on siis jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2015 maahantulokieltoa rikottiin koko Suomessa 566 kertaa. Rikoslajista riippuen liikkuva rikollinen tekee helposti vuositasolla 10—30 rikosta, joten ehkäistävissä olevia rikoksia olisi ainakin 5 000—15 000 kappaletta. Todennäköisesti luku on isompi, koska vain osa maahantulokieltoa rikkovista jää kiinni. 
Keskusrikospoliisin selvityksen perusteella saadaan käsitys maahantulokieltoa rikkovien henkilöiden lukumääristä. Lokakuussa 2013 tehdyssä selvityksessä laivalistoilta löytyi kuukauden aikana 103 maahantulokiellossa olevaa henkilöä. Vuositasolla tämä tarkoittaisi noin 1 200:n maahantulokiellossa olevan henkilön saapumista Suomeen. Todennäköisesti todellinen määrä on tätäkin suurempi, koska osa liikkuvista rikollisista ei käytä omaa nimeään tai matkustaa ilman lippua. 
Tilastot osoittavat, että maahantulokieltoja määrätään jatkuvasti enemmän ja myös valvominen on tehokasta, koska kirjattujen rikkomusten määrä on kasvussa. Yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitämiseksi olisi tärkeää, että rangaistussäännökset muutetaan pohjoismaiselle tasolle. Kaikkein tärkein peruste on todellinen mahdollisuus ehkäistä tuhansia rikoksia. Maahantulokiellon rikkomisesta seuraava vankeusuhka olisi omiaan ohjaamaan liikkuvan rikollisen toimintaa muuhun maahan, jossa tällaista riskiä ei ole. Nykyisen tilanteen jatkuessa on valitettavasti olemassa riski, että muiden maiden rikollisuus ohjautuu samoilla perusteilla Suomeen. 
Poliisi joutuu käännyttämään joitakin tapauksia useita kertoja lyhyenkin ajan sisällä. Helsingin ulkomaalaispoliisin mukaan maahantulokieltoja rikotaan keskimäärin viikoittain. Tämä työllistää poliisia jo muutenkin muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa poliisin resurssit ovat rajalliset. Kiellon rikkomista seuraavat sakot eivät toimi pelotteena, sillä poliisin antamia sakkoja ei voida muuntaa vankeudeksi ja niiden periminen on ulkomailla asuvilta hankalaa. Erityisen huolestuttavaa on, että kieltoa rikkovat useimmiten sellaiset henkilöt, joille maahantulokielto on määrätty heidän tekemiensä rikosten takia. Rangaistusmaksimin muuttaminen maahantulokiellon rikkomisesta sakosta vankeuteen lisäisi tehokkuutta, kun samalla pohjoismaisten esimerkkien mukaisesti henkilö voitaisiin määrätä kärsimään rangaistusta omassa kotimaassaan. 
Suomen rangaistusasteikon maahantulokiellon rikkomisen osalta tulisi olla yhtenäinen muiden Pohjoismaiden kanssa. Niissä maahantulokiellon rikkomisesta voidaan tuomita vankeuteen 1—3 vuodeksi. 
Arvoisa puhemies!
 Esimerkki: Eilen MTV julkaisi uutisen otsikolla "Maahantulokielto ei virolaisia murtovarkaita estänyt — oven väliin työnnetty tikku kertoi, oliko asunnossa käyty". Espoon käräjäoikeus tuomitsi kaksi virolaismiestä vajaan neljän vuoden vankeuteen Espoossa ja Pirkanmaalla, ja heidät tuomittiin nyt kaikkiaan 11 törkeästä varkaudesta ja kahdesta varkaudesta. Toinen näistä tuomituista oli jo aiemmin tuomittu murtosarjoista ja määrätty maahantulokieltoon. Myös toinen nyt tuomittu on aiemmin tuomittu. Hänen taustaltaan löytyy Malmin Korupajan törkeä ryöstö. — Tämä oli vain yksi esimerkki tästä ilmiöstä, mikä liittyy tähän rajat ylittävään rikollisuuteen, ja varsinkin asuntomurrot ovat aika usein näissä yleisimpiä rikoksia. 
17.43 Veera Ruoho ps
Arvoisa puhemies! 
Minä vielä viittaan näihin muitten Pohjoismaiden rangaistusasteikkoihin: maksimirangaistus on Ruotsissa 1 vuosi, Norjassa 2 vuotta, Tanskassa 3 vuotta. Tosiaankin tässä vertailussa Suomi on ainoa maa, jossa rangaistus on vain sakkoa.  
Maahantulokiellon rikkomisen ei tarvitse olla erityisen ankarasti rankaistu, lähtökohtaisesti jo 2—4 kuukauden tosiasiallinen vankeusrangaistus on merkittävä uhka ja viivytys rikoshyödyn saavuttamiselle ohjaten rikollista toimintaa pois Suomesta. Jotta tosiasialliset vankeusrangaistukset toteutuisivat, rangaistusmaksimin tulisi käytännössä olla 2 vuotta vankeutta. 2 vuotta olisi myös pohjoismaisen rangaistuskäytännön keskiarvon mukainen ja siten linjassa.  
Arvoisa puhemies! 
Voimassa olevan rangaistusasteikon rajaaminen sakkoihin rajaa esitutkintaviranomaisten käytettävissä olevia tutkintakeinoja. Laajemmalla rangaistusasteikolla useat pakkokeinot olisivat käytettävissä esitutkinnassa. Pakkokeinot mahdollistaisivat nykyistä paremmin muun muassa laittoman maahantulon järjestämisen paljastamisen. Nykyisessä liikkuvan rikollisuuden ja huomattavasti kasvaneen maahantulon viitekehyksessä rikostutkinnan tehostaminen olisi hyvin perusteltua. Koska säännönmukaisia rajatarkastuksia ei ole, sisämaassa tapahtuvan ulkomaalaislain noudattamisen valvonnan ja siihen liittyvän rikostutkinnan tulee olla tehokasta.  
Arvoisa puhemies! 
Uusi ankarampi säädös lisäisi jonkin verran vankien määrää mutta todennäköisesti vain joillakin kymmenillä. Lainsäädännön tärkein merkitys on sen ennalta estävä tavoite, sillä rajat ylittävä rikollisuus on harkittua ja suunnitelmallista toimintaa. Liikkuvat rikolliset pyrkivät suuntaamaan [Puhemies koputtaa] toimintansa sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole riskiä joutua vankilaan pelkästään maahantulon johdosta eikä samalla menettää taloudellista hyötyä. Tässä mielessä Suomi on houkutteleva rikosten tekemisen kohdemaa juuri alhaisen [Puhemies koputtaa] rangaistusasteikon takia. Oletettavasti osa maahantulokiellossa olevista jättäisi saapumatta Suomeen, mikäli rangaistusasteikko olisi ankarampi.  
Täysistunto
Keskiviikko 26.4.2017 klo 14.01—17.55
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 37/2017 vp
14.38 Veera Ruoho ps
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Erittäin hyviä puheenvuoroja täällä.  
Osaltani kiitän hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta, sillä se osaltaan vastaa juurikin niihin tarpeisiin, mitä poliisilla käytännön työssä on tänä päivänä erilaisten uusien turvallisuusuhkien lisääntyessä.  
Urani aikana olen myös itse saanut työskennellä myös näissä koirapartioissa. Koira on erittäin arvokas työväline, myös työkaveri, jonka kyky tunnistaa niin räjähteitä kuin huumeita ynnä muita riippuen sen koulutuksesta on voittamaton.  
Ihan lopuksi haluan myös kommentoida tuota poliisin saamaa rahoitusta: hienoa, että saatiin, mutta tarve olisi kyllä enemmälle.  
15.01 Veera Ruoho ps
Arvoisa puhemies! 
Tällä lain muuttamisella on tilaisuuksia koskevaa poliisin valvonta- ja tarkastustoimintaa selkeyttävä ja yhdenmukaistava vaikutus.
 Turvallisuustarkastusoikeuden tilanteellista ja alueellista ulottuvuutta koskevien säännösten täydentäminen poistaisi epäselvyyksiä siitä, missä tilanteessa poliisimiehellä on tilaisuuksissa ja tapahtumissa oikeus toimittaa turvallisuustarkastus. Tässä yhteydessä toivon, että edustaja Hongiston äskettäisessä puheenvuorossaan nostama huoli otetaan vakavasti ja että selvennetään, missä tilanteissa tosiaankin koiraa voi ja saa käyttää. 
Tärkeimpänä yhteiskuntamme kannalta nostaisin vielä sen, että lain muutoksella kykenisimme luomaan paremmat edellytykset järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseen hyvin moninaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maahantulokielto, Rikoslaki, Ulkomaalaislaki, Poliisilaki

TARE - mestarinyrkkeilijän muotokuva

Lauantai 11.2.2017 klo 9:42

TARE Mestarinyrkkeilijän muotokuva -kirjanjulkkari tilaisuus (Johnny Kniga kustannus, WSOY ) oli 7.2.2017 Helsingissä.

Tupa oli täynnä faittereita, ihmisiä, joille ei tarvitse selittää mitä huippu-urheilu kamppailulajeissa on parhaimmillaan, tai kun hinta on pahimmillaan liian kova.

Simo Rantalainen on tehnyt arvokkaan työn taltioidessaan yhden sankarimme elämän kirjojen kansien väliin. Rantalaisen kerronta on ammattimaisen sujuvaa, vaikka projekti ei ole ollut helppo: Tarehan oli läheinen Simolle,lapsensa kummisetäkin. Tilaisuudesta lähti moni pois kirja kainalossa mielenkiinnolla lukemaan Taren-yhden Suomen parhaimman nyrkkeilijän- traagisesti päättynyttä tarinaa.

Rantalainen kertoi kutsuneensa minut faitterina, mutta politiikko minussa heräsi siinä, kun kuuntelin ihmisiä miten urheilu-uran jälkeen moni hyvä faitteri jää tyhjän päälle.

Aioinkin kamppailla sen puolesta, että olympiakomitea, lajiliittojen kattojärjestöt ottaisivat tämän urheilu-uran jälkeisen elämän huomioon,jottei ihminen jää yksin ja syrjäydy. Ja mikä hulluinta : liian vähän käytetään näitä entisiä huippuja valmennustoiminnassa, vaikka jokainen faitterikin muistaa, että arvostetuinta oppia sai sellaiselta valmentajalta, joka oli itsekin ollut kehissä. On suorastaan resurssien tuhlausta, kun ei riittävästi käytetä kokemukseen perustuvaa tietotaitoa nuorien urheilijoiden hyväksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tarmo Uusivirta, Simo Rantalainen, WSOY, Johnny Kniga, huippu-urheilu, syrjäytyminen, olympiakomitea, lajiliitot, urheilu

Suomalaista osaamista ilmastonmuutoksen hillintään

Keskiviikko 26.10.2016 klo 18:23 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 106 2016 vp  Tiistai 25.10.2016
Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 200/2016 vp Valiokunnan mietintö YmVM 11/2016 vp
14.26 Veera Ruoho ps
Arvoisa puhemies!
Liikenne on yksi suurimmista päästöjen lähteistä. Kuten todettu, tarvitaan nopeita ratkaisuja päästöjen rajoittamiseen, jolloin myös parempien polttoaineiden kysyntä lisääntyy.
Meidän suomalaisten iloksi ja hyödyksi Neste pystyy vähentämään kuljetusliikenteen päästöjä teollisessa mittakaavassa uusiutuvilla NEXBTL-polttoaineilla. Näillä polttoaineilla voidaan suoraan korvata tavanomaisia polttoaineita.
Erittäin positiivista kehitystä ilmastoasioissa on tapahtunutkin jo, sillä monien suuryritysten ydinstrategioissa on hiilijalanjäljen hallinta ja hiilidioksidipäästöt ovatkin tärkeä liiketoiminnan arviointiperuste. 
Arvoisa puhemies!
Markkinoilla tarvitaan myös parempia ja puhtaampia fossiilisia polttoaineita, joista esimerkkinä vähärikkiset laivapolttoaineet. Näidenkin polttoaineiden osalta on polttoaineiden alalla suomalaisella Nesteellä pitkä ja hyvä historia. 
Arvoisa puhemies!
Itse kuulun Nesteen neuvottelukuntaan, ja sen vuoksi osaan kertoa näitä hyviä esimerkkejä sieltä. Heillä on myöskin jätteiden ja tähteiden uudelleenkäsittelystä erilaista osaamista, esimerkiksi biomuovia, joka sitoo hiiltä itseensä ja rajoittaa hiilidioksidipäästöjen syntymistä. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Neste, NEXBTL, biomuovi, jätteet ja tähteet, hiilidioksidipäästöt, fossiiliset polttoaineet

Vakuutuimme, ettei parasta valittu Espoon pitkäaikaishoitopäällikön virkaan

Keskiviikko 26.10.2016 klo 18:07

Teimme Espoon pitkäaikaispäällikön virka-asiasta oikaisuvaatimuksen, jonka käsittelyyn 26.10.2016  emme saaneet osallistua. Leo Hiltusen (PS) varajäsen Saana Lehto pääsi lautakuntaan asian käsittelyn ajaksi.  Päivitän tähän äänestystuloksen pöytäkirjan tultua julkiseksi.

Alla eriävä mielipiteemme Espoon pitkäaikaispäällikön virka-asiaan, josta poistettu salassa pidettävät osuudet.

"Esitän eriävänä mielipiteenäni, että lautakunnan olisi esitykseni mukaisesti ja Leo Hiltusen

(PS) kannattamana pitänyt palauttaa asia ja pidentää hakuaikaa Pitkäaikaishoitopäällikön

viran vakinaiseksi täyttämiseksi Espoon vanhusten palvelujen tulosyksikössä. Lautakunta

äänesti 20.9.2016 asiasta seuraavasti nimenhuutoäänestyksellä:

Esitystäni puolsivat: Hiltunen (PS), Koskinen (Kok.) ja Ruoho (PS).

Vastaan äänestivät: Haapakoski (SDP), Hokkanen (Vihr.), af Hällström (RKP), Konttas (Kok.),

Niemi (Kok.), Nieminen (Vihr.), Paattiniemi (Kok.), Wessman (Vas.) ja Värmälä (SDP).

Pitkäaikaishoitopäällikön hakuilmoituksen ajankohta oli kaksi viikkoa ennen juhannusta 8.-

22.6.2016 ja ilman, että hakuilmoitus olisi ollut nähtävillä esimerkiksi suurimmassa

valtakunnallisessa lehdessä.

Valitun hakijan, Elina Kylmäsen haastattelu/soveltuvuustutkimuslausunto on tehty toiseen

tehtävään 4.1.2016, eikä kyseessä olevaan Pitkäaikaishoitopäällikön tehtävää varten

heinäkuussa 2016, kuten kahden muun viimeiseen vaiheeseen edenneen hakijan tavoin.

Soveltuvuustutkimuslausunnoissa erikseen mainitaan, että kyseinen lausunto on vain

kyseistä tehtävää varten, eikä siten sovellu muihin tarkoituksiin.

Lautakunnan tarkastelussa olleissa soveltuvuustutkimuslausunnoissa vertailtavana oli

kolme hakijaa mukaan lukien valittu hakija Kylmänen. On syytä huomauttaa, että

lautakunnan jäsenistä vain neljä kävi tutustumassa salattuun materiaaliin ennen ratkaisevaa

lautakunnan kokousta. Näistä kolme (Hiltunen PS, Koskinen Kok. ja Ruoho PS) äänestivät

palautuksen puolesta.

- - -

Salassa pidettävä (Julkisuuslaki 24 § 29. kohta)

---

Koulutukseltaan nämä hakijat olivat samanarvoisia terveystieteiden maistereita.

Terveystieteiden tohtorin tutkinnon omaavista hakijoista vain toinen pääsi ensimmäiseen

vaiheeseen päällikkötason tehtävää hakiessaan, vaikka heillä ja usealla muullakin hakijalla

oli myös tehtävää varten sopivaa esimieskokemusta runsaasti. Lisäksi valittu hakija

Kylmänen ei ollut paras hakijoista.

Yhteenvetona

Koska Elina Kylmäsen soveltuvuusarviointi oli tehty kuusi kuukautta aikaisemmin ja alempaa

virkaa varten, me allekirjoittaneet katsomme että hakijoiden tasavertaisen arvioinnin

kannalta olisi Kylmäsen soveltuvuusarviointi pitänyt myös tehdä päätettävänä ollutta

pitkäaikaishoidon päällikön virkaa varten hakijoiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

Kolmesta jatkoon päässeistä kahdelle oli tehty soveltuvuustesti haettavana virkaa silmällä

pitäen, mutta Elina Kylmäselle alempaa tehtävää varten, joten hänet olisi pitänyt hylätä.

Näissä kahdessa eri tehtävässä on huomattava ero alaisten määrässä ja johtamistaitojen

vaatimuksissa.

--- salassa pidettävä --- (Julkisuuslaki 24 § 29. kohta)

Koska valinnassa tasapuolinen kohtelu ei toteutunut, esitimme asian palautusta ja hakuajan

pidennystä.

Edellä mainittujen muotovirheiden takia päätös tulisi hylätä. On sekä käsittämätöntä että

virkavirhe, että alempaan virkaan tehtyä soveltuvuustestiä

käytetään ylemmän viran, jossa on noin 110 alaista, valinnan yhtenä perusteena. Tämän

virheen tulisi olla hylkäämisperuste nyt tehdyssä valinnassa. Lisäksi valittu hakija Kylmänen

ei ollut paras hakijoista.

Päätöshistoriaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.8.2015 § 101

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kuntalain 51 §:n nojalla olla ottamatta

käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

---

Vanhusten palvelujen johtajan henkilöstöasioita koskeva päätöspöytäkirja 10.8.2016

21 § Pitkäaikaishoitopäällikön viran (333739) vakinainen täyttäminen.

Em. esityslistalle perusturvajohtaja Juha Metso oli merkitty esittelijäksi omaa vaimoaan,

Elina Kylmästä koskevassa asiassa.

Kunnioittavasti

Veera Ruoho (PS)

Leo Hiltunen (PS) "

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Espoon pitkäaikaishoitopäällikön virka, soveltuvuustestit, esimies-ja johtajaominaisuudet, motivaatio, vuorovaikutustaidot, kykyrakenne

Hallituksen jälkiä

Tiistai 6.9.2016 klo 13:55 - Veera Ruoho

Hallituksen jälkiä: 

Hallitus pitää myös pienituloisten puolta, turvallisuuteen panostetaan:

 • Omaishoitajien vapaapäivät turvataan
 • Perhehoitajien palkkioita nostetaan
 • Takuueläkettä nostetaan
 • Toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilyy ja se siirretään KELA:n maksettavaksi
 • Yle- vero poistetaan 300.000 pienituloiselta
 • YLE:lle myönnetään vähemmän rahaa
 • Autovero laskee
 • Puolustusmäärärahoja korotetaan
 • Poliisien määrärahoja korotetaan
 • Vankilaverkko säilytetään
 • 8 merkittävää maakuntien liikennehanketta toteutetaan
 • Työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan – entistä useampi voi saada tukea
 • Paikallinen sopiminen etenee
 • Sote-uudistus etenee – peruspalvelut turvataan
 • Kilpailukykysopimus etenee

Hallitus pitää huolta oikeudenmukaisuudesta:

 • Puoluetukia leikataan kahdesti
 • Ministerien, avustajien ja valtiosihteerien määrää vähennettiin
 • Ministerien palkkoja leikataan 7 prosenttia
 • Ei ylimääräistä puoluetukea maakuntavaaleja varten
 • Päästökauppatulojen ja kehitysavun välinen kytky lopetetaan
 • Kehitysapua leikataan rajusti
 • Tuulivoimatukia leikataan
 • Demareiden ja vihreiden kolminkertaistama kaivosten sähkövero laskettiin muun teollisuuden tasolle.
 • Suurimpiin tuloihin kohdistuvaa solidaarisuusveroa kiristetään
 • Pääomaveroa korotetaan
 • EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut
 • EU-jäsenmaksu pienenee 150 miljoonaa euroa vuodessa
 • Aggressiiviseen verosuunnitteluun puututaan – valtionyhtiöt näyttävät esimerkkiä
 • Valtionyhtiöiden johtajien palkkioita, bonuksia ja erokorvauksia karsitaan rajusti
 • Veropakolaisuus pistetään kuriin – Portugalin kanssa verosopimus
 • Suomen vastuut eurokriisissä eivät kasva. Suomesta ei lähde kriisimaille uutta rahaa, eikä velkoja leikata.

Hallitus purkaa turhaa sääntelyä ja korjaamassa historian virheellisyyksiä:

 • Paskalaki korjattiin
 • Kuntien työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitostilanteissa lopetetaan
 • Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan
 • Kauppojen aukioloajat vapautettiin
 • Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallittiin
 • Seteliselkärankaispykälä poistettiin
 • Alkoholilain sääntely kevenee – turha byrokratia pois, vahvat oluet ja lonkerot kauppoihin, lisää vientimahdollisuuksia

Suomen maahanmuuttopolitiikka on nyt kireämpää kuin koskaan

 • Oleskelulupaa ei enää myönnetä humanitaarisen suojelun perusteella
 • Perheenyhdistämisten kriteerejä tiukennetaan, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista
 • Turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan – valitusaika lyhenee
 • Lähtömaiden turvallisuusarvioita tarkastetaan
 • Vapaaehtoisia palautuksia toteutetaan tehokkaasti – jo tuhannet turvapaikanhakijat palaavat vapaaehtoisesti kotimaahansa
 • Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi
 • Myönnettävien sosiaaliturvatukien tasoja pienennetään
 • Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen
 • Tiedotetaan aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta
 • Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU:ssa säilytetään vapaaehtoisena
 • Hallituksella 80 kohtainen maahanmuuton toimenpideohjelma, joka toteutetaan
 • Suomen maahanmuuttopolitiikka on järkevöitynyt

Perussuomalaiset vaikuttavat hallituksessa joka päivä ja merkitystä on myös niillä asioilla, joita jätetään tekemättä ja jotka säilytetään ennallaan kun uusista päätöksistä neuvotellaan:

 • Hallintarekisteriä ei tule  
 • Aktiivisen katumisen lakia ei tule
 • Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä
 • Kotihoidontukea ei leikata
 • Ansiosidonnaisen taso säilyy
 • Eläkeläisten asumistukea ei leikata
 • Arvonlisäveroa ei koroteta
 • Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta säilyy

Lopuksi vielä Perussuomalaisten ministeriryhmän kuulumisia:

Perussuomalaisten ministeriryhmä on erittäin tyytyväinen hallituksen budjettiriihen tuloksiin. Tavoitteemme täyttyivät. Useat Perussuomalaisille tärkeät asiat etenevät ja hallitusohjelman toteuttamista jatketaan aikataulussa. Budjettiriihessä ei sovittu uusista säästötoimista.

Uusina toimenpiteinä hallitus sopi mm. työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on löytää työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä toimenpiteitä, joilla työllisyyttä saadaan lisättyä. Perussuomalaiset eivät aio vaarantaa juuri sovittua kilpailukykysopimusta, vaan uusista toimista neuvotellaan sen henkeä kunnioittaen.

Lex Lindström toteutuu

Perussuomalaisten ensisijainen tavoite budjettiriiheen mentäessä oli ajaa läpi niin sanottu Lex Lindström eli yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien kertaluonteinen eläketuki. PS ministerit pysyivät neuvotteluissa tiukkoina ja muiden hallituspuolueiden nikottelusta huolimatta, asiasta päästiin lopulta yhteisymmärrykseen. Päätöksen myötä yli viisi vuotta työttömänä olevat yli 60-vuotiaat voivat siirtyä eläkkeelle. Päätös on historiallinen ja oikeudenmukainen.

Tarvittiin Perussuomalainen työministeri, jotta tämä alun perin demarikansanedustajan ajatus saatiin vietyä läpi. SDP:n omat ministerit eivät siihen viime kaudella pystyneet.

Pienituloisten päivähoitomaksut kevenevät

Hallitus päätti jättää toteuttamatta päivähoitomaksuihin suunnitellut korotukset. Alkuperäiseen esitykseen sisältyneet pienituloisten 2-3 hengen perheille kohdistetut maksujen kevennykset kuitenkin toteutetaan.

Ratkaisu on Perussuomalaisten mielestä hyvä. Ensisijaisen tärkeää meille oli, että pienituloisten maksujen kevennykset säilytetään ja näin tapahtuu.

Tuulivoimapuistojen kiinteistövero nousee vuonna 2018

Päivähoitomaksujen korotusten perumisesta aiheutuva budjettivaje korvataan korottamalla kiinteistöveroa. Osa rahoista kerätään rakentamattoman tonttimaan kiinteistöverosta ja osa yleistä kiinteistöveron alarajaa nostamalla. Korotus koskee lähinnä suuria kaupunkeja, joissa kiinteistöveroa on peritty alarajan mukaisesti.

Lisäksi vuonna 2018 tavoitteena on ottaa käyttöön tuulivoimapuistoille korotettu kiinteistövero. Asia vaatii hieman selvittelyä, mutta Perussuomalaiset pitävät huolen, että tämäkin asia viedään maaliin asti.

Guggenheimille ei myönnetä valtion rahaa

Budjettiriihessä lyötiin myös viimeinen niitti Guggenheimin valtionrahoitukseen kun Perussuomalaiset lopullisesti torjuivat kokoomuksen ja keskustan esittämän rahoituksen. Guggenheimia ei valtion rahoilla rakenneta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perussuomalaiset, budjettiriihi

Maatalouden kriisistä ja omaishoitajien asemasta

Keskiviikko 15.6.2016 klo 21:51 - Veera Ruoho

Eilen maatalouden kriisistä, tänään omaishoitajien aseman parantamisesta -hoitajamitoitusta unohtamatta, jotta omaishoitajien vapaapäivillä olisi laadukasta hoivaa. Alla kopsut debattipuheenvuoroistani.

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä VK 3/2016 vp

16.42 Veera Ruoho (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ensin lyhyesti tuohon ylituotantoasiaan (edustaja Vartian mielestä ongelman ydin ylituotannossa, josta sai useita "kotiläksyt lukematta" kommentteja), että nykyisin tämän trendikkään nyhtökauran raaka-aine tulee Ruotsista ja Saksasta.

Se, että kykenemme luomaan edellytykset ruuan tuottamiselle, on myös tärkeä osa huoltovarmuuttamme. Kansalliset kriisitoimet ovat tarpeen, ja lisäksi EU:lta on vaadittava kaikki mahdollinen tuki maataloutemme kriisiin. Kun EU:hun pumpataan rahaa, on sieltä osattava sitä ottaa takaisinkin.

Geopoliittisesti olemme tärkeässä asemassa, katsotaan sitä EU:n tai Naton kannalta. Siten perusteet maatalouden tuelle ovat selvät, olemmehan valtio, joka on selkeästi kärsinyt niin EU:n talouspakotteista Venäjälle kuin Venäjän vastapakotteista, kuten täällä useat edustajat ovat huomauttaneet.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta HE 85/2016 vp

14.30 Veera Ruoho (vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen lakiesitys on perusteltu. Se on tärkeä.

Lähdin politiikkaan vasta muutamia vuosia sitten, ja syy siihen oli tämä omaishoitajien asema, jota olin saanut läheltä seurata ja johon perussuomalaiset vaativat parannusta. Nyt täällä eduskunnassa on hienoa huomata, että omaishoitajista ollaan huolissaan yli puoluerajojen, että on ollut kertakaikkisen hienoja puheenvuoroja.

Vapaapäivät ovat tarpeen. Mutta samalla tosiaankin on huolehdittava hoitajamitoituksesta, ettei hoidettava mene aina huonompaan kuntoon ollessaan laitoksessa hoidossa. Tästäkin on omakohtaisia kokemuksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maatalous, Venäjä pakotteet, EU, omaishoitajat, hoitajamitoitus

Ulkomaalaislaki tiukentuu + voitokas Patria Kongsberg yrityskauppa

Sunnuntai 20.3.2016 klo 8:14

Perussuomalaisten ministeriryhmä kertoo:


Ulkomaalaislaki tiukentuu - turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan

Hallitus jatkaa turvapaikkapoliittisen ohjelmansa toimeenpanoa ja tiukentaa sen mukaisesti ulkomaalaislakia. Muutoksilla tehostetaan ja nopeutetaan turvapaikkahakemusten käsittelyä. Myös palauttaminen nopeutuu.

Muutosten myötä mikäli turvapaikkapäätöksestä haluaa valittaa, se tulee tehdä aiempaa lyhyemmässä ajassa. Valitusaika hallinto-oikeuteen lyhennetään 30 päivästä 21 päivään. Valitukset käsitellään jatkossa kahden tuomarin kokoonpanossa, kun aikaisemmin on edellytetty kolmea. Muutosten myötä tuomioistuinten työtaakka kevenee ja valituskäsittely nopeutuu. Lisäksi kustannukset pienenevät.

Myös valitusluvan myöntämisen edellytyksiä tarkistetaan. Jatkossa lainvoimainen käännyttämispäätös voidaan panna täytäntöön, jos henkilö peruuttaa valituksen ja tekee uuden turvapaikkahakemuksen. Näin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen maasta poistaminen voidaan toteuttaa heti eikä hakijalle jää mahdollisuutta pitkittää maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa uuden hakemuksen avulla.

Lakimuutoksella myös rajoitetaan turvapaikanhakijoille tarjottavaa julkista oikeusapua. Oikeusapua antaisivat jatkossa ensisijaisesti julkiset oikeusavustajat ja oikeusapuun kuuluisi avustajan läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa vain, jos se on erityisen painavista syistä tarpeen. Oikeusapuun tulee myös kustannuksia leikkaava taksajärjestelmä.

Myös oikeusavun väärinkäytöksiä estetään kun yksityiseksi avustajaksi turvapaikkakäsittelyssä voitaisiin vastaisuudessa määrätä vain asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Patrialle paras partneri

Kuluneella viikolla varmistui merkittävä yrityskauppa, kun valtio myi vähemmistöosuuden puolustuskalustoa valmistavasta Patriasta norjalaiselle Kongsbergille. Myyntiä voisi kuvata kaupaksi, jossa kaikki voittivat.

Patria on globaaleilla markkinoilla pieni toimija, mutta norjalaisyhteistyön myötä sen vientimahdollisuudet paranevat selvästi. Määräysvalta yhtiössä pysyy edelleen valtiolla, joka säilyy suurimpana omistajana. Lisäksi valtion kassaan kilahtaa 272,6 miljoonaa euroa.

Patrialla on vahvaa huolto- ja ylläpito-osaamista. Yhtiö pitää ilmavoimien koneet lentokuntoisina ja huolehtii osaltaan myös maa- ja merivoimien kalustosta. Tälle osaamiselle on kysyntää jatkossa myös Norjan suunnalta.

Perussuomalainen puolustusministeri Jussi Niinistö oli avainasemassa kaupan toteuttamisessa. Niinistö esikuntineen varmisti, että Suomen hallitus käsittelee kansallisomaisuutta viisaasti ja taloudellisesti sekä tavalla, joka vahvistaa maan työllisyyttä. 


Lähde: Perussuomalaisten uutiskirje 11/2016

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Perussuomlaisten ministeriryhmä, Ulkomaalaislaki, turvapaikkakäsittely, valituslupa, oikeusapu, Patria Kongsberg , Norja, Jussi Niinistö

Paremmat ihmiset edesauttavat salakuljettajien bisnestä

Maanantai 14.9.2015 klo 22:43

Itsensä paremmaksi tuntevat ihmiset eivät kykene peittelemään inhoaan perussuomalaisia kohtaan (tämä on suvakkien mielestä "uhriutumista"), mutta voi miten kauniisti he suvaitsevat ja ymmärtävät niitä yksittäistapauksia, joille naisten alistaminen on kulttuurin perinteikäs tapa. Itse aloin juuri miettiä sitä äitiä, jonka tyttölapsi monien mukana pommituksessa loukkaantui, mutta lääkäri hoiti ainoastaan haavoittuneita miehiä ja poikalapsia, ei tyttöjä. Tai sitä saksalaista äitiä , jonka 7 vuotias tyttö (ei huntua) revittiin puskaan ja raiskattiin (tämän luin lehdestä).

Te paremmat ihmiset edelleen uskotte tekevänne hyvää vaatimalla rajoja auki joka jätkälle, mutta itse asiassa hyväksytte ja edesautatte salakuljettajien miljardiluokan bisnestä, jossa ei ole ihmishengellä arvoa. Ei kenellekään liene enää uutinen , että ISIS (rikkain ja raain terroristijärjestö tällä hetkellä) on mukana salakuljettaja bisneksessä. Lähtömaissa ja pakolaisleireillä ovat edelleen ne köyhät, joilla ei ole varaa sukulaistenkaan avustamina kustantaa tuhansia euroja salakuljettajien masinoimiin matkoihin, ja siellä ovat edelleen ne vanhukset ja vammaiset, joita te ette ajattele ollenkaan. Sanotaan, että sieltä ”pakenevat” miehet, koska he selviävät paremmin vaikeasta matkasta- pah! missä on sisäinen feministinne tässä vaiheessa? Kertokaapa kuinka moni tänne tulleista pakenee akuuttia hätää, tulee suoraan sodan jaloista? Turkissa on jo tyhjillään pakolaisleirejä. Kun hamuatte turvapaikanhakijamiehille vaatteita ja kenkiä, muistakaa, ettei niissä saa olla sitten saastaisen koiraeläimenne karvoja.

Bisnes jatkuu niin kauan, kuin salakuljettajilla on töitä. Fokus, resurssit ja siviilikriisinhallinta on kohdennettava leireille ja lähtömaihin, tp-kuulemiset siellä paikanpäällä. Tp-statuksen saanneet laillisesti eurooppalaisiin maihin. Tästä informoitava ihmisiä, etteivät tuhlaa rahojaan salakuljettajille ja pahimmassa tapauksessa uhraa henkeään, kuten aivan liian monelle on jo käynyt. Turvapaikan saa vain pieni osa ja onhan se kohtuutonta, kun on koko omaisuutensa pistänyt sileäksi yhden reissun takia. Eri asia on, jos on saanut varastettua toisen perheen säästöt leirillä ollessaan. Näitäkin on.

 
PS . Olen oikeasti 17 vuotias, näytän vain rutkasti vanhemmalta.

1 kommentti . Avainsanat: perussuomlaiset, naisten alistettu asema, fokus pakolaisleireihin

Yrittäjän arjesta ja maahanmuuttajien terveisiä

Sunnuntai 13.9.2015 klo 22:08

Aiheena tänään hieman yrittäjän arkea ja pitemmin terveisiä maahanmuuttajilta meille suomalaisille. En kuitenkaan ota tässä kirjoituksessa kantaa Eurooppaa käsittävään massasiirtolaisuusilmiöön, vaikka aiheesta entisenä turvapaikkatutkijana, maastakarkoitustutkijana sekä kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä työskennelleenä voisinkin laajasti kirjoittaa.

Hyvät ystävät, jotka olette (minun tavoin) julkisella sektorilla töissä, ymmärtäkää myös ihmisiä, jotka ovat koko ikänsä tottuneet tekemään töitä periatteella, että ilman tuottavuutta ei ole tuloja. Minä ainakin ymmärrän, olenhan saanut seurata yrittäjän arkea puolisoni rinnalla. Tein tänä aamuna aamiaista miehelleni klo 6.00, onhan sunnuntai ja hänellä ei niin kiireinen aamu kuin arkisin, jolloin kello soi jo viiden jälkeen. Hän ihmetteli mikä sunnuntaissa on sekularisoituneessa yhteiskunnassamme niin ihmeellistä, että siitä pitäisi maksaa ylimääräistä. Kyseessä ei liene enää korvausta siitä, ettei kirkkoon pääse töiden takia? Suntiksista hän ei ollut koskaan aiemmin elämässään edes kuullut, ennekuin kerroin hallituksen kaavailemisita leikkauksista, jotka koskevat myös monia kollegoitani poliisissa (kirpaisee kovaa varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa asumisen hinta korkea) Vertailun vuoksi minä opin "suntikset" sanan jo 1990 luvun alussa aloittaessani poliisin työt. 
Toinen asia mitä yrittäjä ihmetteli: miksi pitäisi maksaa palkkaa pyhäpäivistä siitä, että makaa kotonaan.

Sitten aiheesta, josta luvannut kirjoittaa, mutten ole vaan ehtinyt: 
Kuten moni minut tietävä tietääkin, minulla on paljon eri kulttuureista olevia ystäviä ympäri maailman ja tietenkin myös täällä Suomessa. Kansanedustajana minuun on ottanut yhteyksiä myös maahanmuuttajia, joita en aiemmin ole tuntenut tai tavannut.
Nyt jo ohi menneenä kesänäkin on ottanut yhteyksiä näitä maahanmuuttajia, jotka kertovat karua totuutta järjestelmästämme, joita usea maahanmuuttaja käyttää häikäilemättä hyväkseen, ja nämä poliisikansanedustajaa informoivat maahanmuuttajat ymmärtävät, että vain perussuomalainen kansanedustaja kuuntelee heitä (Olenhan uteliaana kysynyt miksi soitti juuri minulle). He myös ovat pyytäneet minua puhumaan näistä. Muut sulkevat silmänsä. Eräs kertoi soittaneensa verotoimistoon ja poliisille, mutta maanmiehensä jatkaa edelleen rikollista toimintaansa. Esimerkkejä on 1) veronkierrosta - on kelvannut suomalaisten veronmaksajien varoilla eläminen, muttei itse haluta maksaa takaisinpäin työelämään kiinni päästyä 2) matkustelusta kotimaahan heti, kun passi ja oleskelulupa saatu turvapaikanperusteella - maassa ei ole turvallisuustilanne muuttunut miksikään siitä kun haki turvapaikkaa 3) toisille maahanmuuttajalle on sanottu " Mikset tee enemmän lapsia, niistä saa täällä Suomessa hyvät rahat, eikä tarvitse mennä töihin." 4) Maahanmuuttajanainen on kertonut kuinka perheessään mies ja poikalapset saavat kulkea henkilöauton kyydissä, nainen tyttölapsineen matkustaa bussilla aina - näin rikastetaan suomalaista kulttuuria naisia alentavaan suuntaan, autolla ajaminen miesten oikeus ja "hienoa", vihreitä arvoja ei ymmärretä 5) Uuden lapsen syntyessä "vanhat lastenvaunut" myydään pois ja ilmoitetaan sosiaalitoimistoon, että poikavauva ei voi olla samassa vaunussa, jota käytettiin tyttövauvalle. Sama lastenvaatteiden kanssa, vain uudet kelpaavat. 5) anekdoottina: tiedättekö , että suomalaisia kutsutaan lehmiksi. Ei ulkonäön takia, vaan asemamme. Meiltä voi lypsää rahaa. Tyhminä ja lapsenuskoisina meitä pitää monikin maahanmuuttaja. 6) Suomenkielen kursseilla käydään vain tukien takia, oppiminen ei kiinnosta kaikkia ollenkaan. Kieltä jo osataan, mutta esitetään, ettei tarpeeksi, jotta voisi työllistyä 7) Siinä vaiheessa, kun eurooppalainen maa alkaa kielikurssitusten jälkeen vaatia töihin, vaihdetaan toiseen EU-maahan. 8) Rajuimman teorian kuulin aivan hiljattain maahanmuuttajalta, joka väitti, että ISIS lähettää tarpeellisen määrän nuoria miehiä Suomeen ja valtaa koko maan. Samassa yhteydessä sain kuulla laskemia siitä, kuinka kantasuomalaiset kuolevat sukupuuttoon. Yksilapsinen perhe vrt viisilapsinen perhe.

Lähteet: ne maahanmuuttajat, joita ärsyttää järjestelmämme hyväksikäyttäjät. Eräs lähteeni on maasta, johon perheensä paennut sisällissotaa, siten että vastaanottavassa naapurimaassa ammuttiin maahantulijoita. Hän siis tietää mitä on todellinen tarve turvapaikalle. Olen kysynyt saanko kirjoittaa näistä heidän nimillään/edes kansalaisuudella: En saa, koska pelkäävät kostoa: " Et ymmärrä, että teidän laki ei voi turvata totuudenpuhujien henkeä". Veronkiertoepäilystä otin yhteyttä poliisiin, koska ko tapauksen epäillyn nimi annettiin tietooni.

Puolisoni olisi aikanaan palkannut hum.perusteisen maahanmuuttajan töihin. Miten siinä kävi? Hakija haastateltiin, katsotiin Suomessa saatu koulutodistus, joka oli hyvä. Sovittiin, että aloittaisi työt vaikka heti. Siinä vaiheessa hakija sanoi, että palkkaatko sittenkään, koska hänellä on suunnitelmissa lomamatka kotimaahansa. Mieheni sanoi, että no käypä lomailemassa, ja aloita sitten. Sitten työnhakija sanomaan, että aikoo olla kuukauden ajan reissussa. No, joviaalina miehenä mieheni sanoi, että aloita kotimatkasi jälkeen. Näin sovittiin. Kun alkoi lähestyä töiden aloittamisen ajankohta, "työntekijä" ilmoitti, ettei pääsisikään omalla autollaan työpaikalle. Mieheni lupasi järjestää kuljetuksen. Siinä vaiheessa tämä hakija sanoi, ettei hän vaan halua tulla töihin, koska tuilla elää töitä tekemättäkin! TE toimisto pahoitteli asiaa miehelleni jälkeenpäin. Olin itse paikalla kuten myös TE toimiston työntekijä hakijan haastattelussa.

Te lukijat, jotka uskallatte haukua minua rasistiksi, muistutan siitä, että samalla haukutte monia ystäviäni erilaisista etnisistä taustoista. Lisäksi syytä mainita, että tiedän kyllä hyvin, että meillä on myös integroituneita maahanmuuttajia ja hienosti työllistyneitä. Valitettavasti kokonaisuudessaan maahanmuuttajien työllisyysaste on jäänyt varsin vaatimattomaksi. Lähteenä esim. Uudenmaanliitto tilastoineen. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yrittäjän arki, maahanmuuttajien kertomaa

Toritapahtuma 27.6.2015

Torstai 2.7.2015 klo 13:26 - Veera Ruoho

Olin Inkoossa 27.6.2015. Kaunis päivä, upeita ihmisiä, jotka huolissaan kotikuntansa tulevaisuudesta, kun Rudus Oy louhii ja murskaa aiheuttaen haittaa ihmisille kuin ympäristölle. Ihmettelyä miten Suomi antaa ulkomaalaisomisteisen Rudus Oy:n tuhota ympäristön, ei veroja Suomeen, ei työpaikkoja inkoolaisille, ja vieläpä 80 % murskeesta viedään ulkomaille. Inkoossakin kesäasukkaat jopa kolminkertaistavat asukasmäärän kesäisin, mitä käy tulevaisuudessa, kun louhostoimintaa aiotaan entisestään laajentaa? Ei mitään järkeä!  
1232300-page-001.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Inkoo, satama, tori, perussuomalaiset