Tuulivoimatuki vääristää energiamarkkinoita

Perjantai 30.9.2016 klo 14:46 - Veera Ruoho

Tuuliwatti sai valtion syöttötariffitukea n. 57 M€ (2015), liikevaihto 70,2M€, joten tuki muodosti merkittävän osan firman liikevaihdosta, sähkön myynnin merkitys on vain n. 13M€.

Tuulivoimatuki vääristää energiamarkkinoita eikä johda hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin (ref Lappeenrannan yliopiston tutkimus). Pääosa tuulivoimaloiden valmistuksessa syntyvistä päästöistä ja jätteistä jää mm. Kiinaan (generaattorin magneettien tarvitseman niobdeenin louhinta radioaktiivisesta sivukivestä tuottaa valtavat määrät lievästi radioaktiivista jätettä Kiinassa, jota ei käsitellä millään tavoin) ja komponenttien valmistusmaihin.

On väitetty, ettei tuulivoimala koko toimintaikänsä aikana saavuta edes sitä hiilidioksidisäästöä mitä sen valmistamiseen on mennyt, kun huomioidaan valmistus, laiteet, rakentaminen, betonivalut, kuljetus, tiet ja työmaiden tieltä poistetut metsät. Hiilidioksidipäästöihin vetoamisessa on kyse vain vihreästä kuplasta, jonka takana on vain raakaa ja häikäilemätöntä liiketoimintaa.

Tuulivoimaloiden osto ulkomailta vaikuttaa negatiivisesti suomen kauppataseeseen, sillä Suomessa ei ole tuulivoimaloiden valmistusta.

Tuulivoimaloiden työllisyysvaikutusta liioitellaan, mm isoimmalla tuulivoimaoperoijalla Tuuliwatilla ei ole tilinpäätöksen mukaan yhtään työntekijää. Tuulivoimaloiden pystytys tapahtuu niihin erikoistuneiden ulkomaalaisten kokeneiden työporukoiden toimesta. Laitoksen operointi tapahtuu etänä ulkomailta keskitetyistä ohjauskeskuksista. Harva ottaisi aloittelijoita rakentamaan 5 M€ laitetta. Suomalaisille on jääneet lähinnä maatyöt.

Suomi on jo saavuttanut ja ylittänyt tämänhetkiset päästötavoitteen 38% vuoteen 2020 mennessä.. EU on vaatinut vain 20% tasoa ja Suomen silloinen hallitus nosti kansalliseksi tavoitteeksi 38%, joka tämäkin tavoite saavutettiin ja ylitettiin jo 2015. Tuulivoiman päästötavoitteeseen vetoamisen tarve on siis jo poistunut.

Liikenne on merkittävä päästölähde. Liikennepäästöjä voitaisiin pienentää kehittämällä liikenteen biopolttoaineita.

Tuulivoiman potentiaalin lisäys nykyisestä tulisi lisäksi tapahtumaan kansalaisten asuinviihtyvyyden ja terveyden kustannuksella. Jo nykyisellä tuulivoiman asennuskannalla ja (puutteellisella) lainsäädännöllä on havaittavissa merkittävää haittaa kansalaisille. Pakollinen ympäristölupa tuulivoimaloille parantaisi kansalaisten asemaan tuulivoiman haittoja vastaan.

Tuulivoimalla tuotettiin sähkön (ei energian) tuotannosta vuonna 2015 vain 2,8%, joten kovin merkittävästä tuotannosta käytettyyn tukeen nähden ei siis ollut kyse. Kovilla pakkasilla 2016 oli jo syntyä sähköpula, koska tuulivoiman takia varavoimaloita on suljettu kannattamattomina. Lisäksi kovilla pakkasilla kun sähkön tarve on suurimmillaan, on tyyntä ja tuulivoiman tuotanto on pienemmillään.

Energiatuen käyttö tuulivoimaan on tehotonta, joka on osoitettu tutkimuksissa. (ref Lappeenrannan yliopiston tutkimus)

Tuulivoimayhtiöt tekevät huimia tuloksia sijoittajille anteliaan tuulivoimatuen johdosta, esimerkiksi Suomessa alan suurin yhtiö Tuuliwatti Oy ( tilinpäätöksen mukaan. Ks myös http://www.largestcompanies.fi/yritys/Tuuliwatti-Oy-3375347/tilinpaatos-ja-tunnusluvut )

- liikevaihto 70,2 M€

- nettotulos 32,1 M€

- tuotto sijoitetulle pääomalle 16,7% 

- työntekijöitä 0 (nolla)

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tuulivoima, energia, tuki