Siviilikriisinhallintakokemusten hyödyntäminen kansallisessa poliisityössä

Maanantai 25.9.2017 klo 10:36 - Veera Ruoho

Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitys HE 106/2017 vp

 klo 10.47 VeeraRuoho kok(vastauspuheenvuoro)

 Arvoisa puhemies!

 Kiitos hallitukselle vahvasta panostuksesta sisäiseen turvallisuuteen, ja kiitän myös edustaja Kiurua, nostitte esiin poliisiin kohdistuvan luottamuksenmurentamisilmiön. Se on totta, että poliisin työtä häiritään ja heitä kiusataan julkisesti ja vähintäänkin kunnianloukkauksia tapahtuu.

 Tapasimme eilen edustaja Tolvasen kanssa Poliisiammattikorkeakoulun ylemmän kurssin oppilaita, tulevia poliisipäälliköitä.

Keskustelimme monestakin eri aiheesta mutta myöskin tästä siviilikriisinhallinnasta ja siitä, kuinka Suomen poliisin hallinnossa on hyödynnetty kansainvälisessä toimintaympäristössä saatua kokemusta ja tietoa, ja saamamme tiedon mukaan ilmeisesti ei juurikaan.

Todellakin toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut ja kansainvälistynyt. Miten voisimme paremmin hyödyntää kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä työskennelleiden suomalaispoliisien kokemusta? 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sisäinen turvallisuus, Poliisiammattikorkeakoulu, poliisityön häiritseminen, kiusaaminen, kunnianloukkaus, kansainvälistyminen,