Hallituksen jälkiä

Tiistai 6.9.2016 klo 13:55 - Veera Ruoho

Hallituksen jälkiä: 

Hallitus pitää myös pienituloisten puolta, turvallisuuteen panostetaan:

 • Omaishoitajien vapaapäivät turvataan
 • Perhehoitajien palkkioita nostetaan
 • Takuueläkettä nostetaan
 • Toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilyy ja se siirretään KELA:n maksettavaksi
 • Yle- vero poistetaan 300.000 pienituloiselta
 • YLE:lle myönnetään vähemmän rahaa
 • Autovero laskee
 • Puolustusmäärärahoja korotetaan
 • Poliisien määrärahoja korotetaan
 • Vankilaverkko säilytetään
 • 8 merkittävää maakuntien liikennehanketta toteutetaan
 • Työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan – entistä useampi voi saada tukea
 • Paikallinen sopiminen etenee
 • Sote-uudistus etenee – peruspalvelut turvataan
 • Kilpailukykysopimus etenee

Hallitus pitää huolta oikeudenmukaisuudesta:

 • Puoluetukia leikataan kahdesti
 • Ministerien, avustajien ja valtiosihteerien määrää vähennettiin
 • Ministerien palkkoja leikataan 7 prosenttia
 • Ei ylimääräistä puoluetukea maakuntavaaleja varten
 • Päästökauppatulojen ja kehitysavun välinen kytky lopetetaan
 • Kehitysapua leikataan rajusti
 • Tuulivoimatukia leikataan
 • Demareiden ja vihreiden kolminkertaistama kaivosten sähkövero laskettiin muun teollisuuden tasolle.
 • Suurimpiin tuloihin kohdistuvaa solidaarisuusveroa kiristetään
 • Pääomaveroa korotetaan
 • EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut
 • EU-jäsenmaksu pienenee 150 miljoonaa euroa vuodessa
 • Aggressiiviseen verosuunnitteluun puututaan – valtionyhtiöt näyttävät esimerkkiä
 • Valtionyhtiöiden johtajien palkkioita, bonuksia ja erokorvauksia karsitaan rajusti
 • Veropakolaisuus pistetään kuriin – Portugalin kanssa verosopimus
 • Suomen vastuut eurokriisissä eivät kasva. Suomesta ei lähde kriisimaille uutta rahaa, eikä velkoja leikata.

Hallitus purkaa turhaa sääntelyä ja korjaamassa historian virheellisyyksiä:

 • Paskalaki korjattiin
 • Kuntien työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitostilanteissa lopetetaan
 • Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan
 • Kauppojen aukioloajat vapautettiin
 • Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallittiin
 • Seteliselkärankaispykälä poistettiin
 • Alkoholilain sääntely kevenee – turha byrokratia pois, vahvat oluet ja lonkerot kauppoihin, lisää vientimahdollisuuksia

Suomen maahanmuuttopolitiikka on nyt kireämpää kuin koskaan

 • Oleskelulupaa ei enää myönnetä humanitaarisen suojelun perusteella
 • Perheenyhdistämisten kriteerejä tiukennetaan, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista
 • Turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan – valitusaika lyhenee
 • Lähtömaiden turvallisuusarvioita tarkastetaan
 • Vapaaehtoisia palautuksia toteutetaan tehokkaasti – jo tuhannet turvapaikanhakijat palaavat vapaaehtoisesti kotimaahansa
 • Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi
 • Myönnettävien sosiaaliturvatukien tasoja pienennetään
 • Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen
 • Tiedotetaan aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta
 • Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU:ssa säilytetään vapaaehtoisena
 • Hallituksella 80 kohtainen maahanmuuton toimenpideohjelma, joka toteutetaan
 • Suomen maahanmuuttopolitiikka on järkevöitynyt

Perussuomalaiset vaikuttavat hallituksessa joka päivä ja merkitystä on myös niillä asioilla, joita jätetään tekemättä ja jotka säilytetään ennallaan kun uusista päätöksistä neuvotellaan:

 • Hallintarekisteriä ei tule  
 • Aktiivisen katumisen lakia ei tule
 • Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä
 • Kotihoidontukea ei leikata
 • Ansiosidonnaisen taso säilyy
 • Eläkeläisten asumistukea ei leikata
 • Arvonlisäveroa ei koroteta
 • Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta säilyy

Lopuksi vielä Perussuomalaisten ministeriryhmän kuulumisia:

Perussuomalaisten ministeriryhmä on erittäin tyytyväinen hallituksen budjettiriihen tuloksiin. Tavoitteemme täyttyivät. Useat Perussuomalaisille tärkeät asiat etenevät ja hallitusohjelman toteuttamista jatketaan aikataulussa. Budjettiriihessä ei sovittu uusista säästötoimista.

Uusina toimenpiteinä hallitus sopi mm. työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä. Tavoitteena on löytää työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä toimenpiteitä, joilla työllisyyttä saadaan lisättyä. Perussuomalaiset eivät aio vaarantaa juuri sovittua kilpailukykysopimusta, vaan uusista toimista neuvotellaan sen henkeä kunnioittaen.

Lex Lindström toteutuu

Perussuomalaisten ensisijainen tavoite budjettiriiheen mentäessä oli ajaa läpi niin sanottu Lex Lindström eli yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien kertaluonteinen eläketuki. PS ministerit pysyivät neuvotteluissa tiukkoina ja muiden hallituspuolueiden nikottelusta huolimatta, asiasta päästiin lopulta yhteisymmärrykseen. Päätöksen myötä yli viisi vuotta työttömänä olevat yli 60-vuotiaat voivat siirtyä eläkkeelle. Päätös on historiallinen ja oikeudenmukainen.

Tarvittiin Perussuomalainen työministeri, jotta tämä alun perin demarikansanedustajan ajatus saatiin vietyä läpi. SDP:n omat ministerit eivät siihen viime kaudella pystyneet.

Pienituloisten päivähoitomaksut kevenevät

Hallitus päätti jättää toteuttamatta päivähoitomaksuihin suunnitellut korotukset. Alkuperäiseen esitykseen sisältyneet pienituloisten 2-3 hengen perheille kohdistetut maksujen kevennykset kuitenkin toteutetaan.

Ratkaisu on Perussuomalaisten mielestä hyvä. Ensisijaisen tärkeää meille oli, että pienituloisten maksujen kevennykset säilytetään ja näin tapahtuu.

Tuulivoimapuistojen kiinteistövero nousee vuonna 2018

Päivähoitomaksujen korotusten perumisesta aiheutuva budjettivaje korvataan korottamalla kiinteistöveroa. Osa rahoista kerätään rakentamattoman tonttimaan kiinteistöverosta ja osa yleistä kiinteistöveron alarajaa nostamalla. Korotus koskee lähinnä suuria kaupunkeja, joissa kiinteistöveroa on peritty alarajan mukaisesti.

Lisäksi vuonna 2018 tavoitteena on ottaa käyttöön tuulivoimapuistoille korotettu kiinteistövero. Asia vaatii hieman selvittelyä, mutta Perussuomalaiset pitävät huolen, että tämäkin asia viedään maaliin asti.

Guggenheimille ei myönnetä valtion rahaa

Budjettiriihessä lyötiin myös viimeinen niitti Guggenheimin valtionrahoitukseen kun Perussuomalaiset lopullisesti torjuivat kokoomuksen ja keskustan esittämän rahoituksen. Guggenheimia ei valtion rahoilla rakenneta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perussuomalaiset, budjettiriihi

Toritapahtuma 27.6.2015

Torstai 2.7.2015 klo 13:26 - Veera Ruoho

Olin Inkoossa 27.6.2015. Kaunis päivä, upeita ihmisiä, jotka huolissaan kotikuntansa tulevaisuudesta, kun Rudus Oy louhii ja murskaa aiheuttaen haittaa ihmisille kuin ympäristölle. Ihmettelyä miten Suomi antaa ulkomaalaisomisteisen Rudus Oy:n tuhota ympäristön, ei veroja Suomeen, ei työpaikkoja inkoolaisille, ja vieläpä 80 % murskeesta viedään ulkomaille. Inkoossakin kesäasukkaat jopa kolminkertaistavat asukasmäärän kesäisin, mitä käy tulevaisuudessa, kun louhostoimintaa aiotaan entisestään laajentaa? Ei mitään järkeä!  
1232300-page-001.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Inkoo, satama, tori, perussuomalaiset