Lasten turvallisuuudesta päivähoidossa

Keskiviikko 15.6.2016 klo 22:11 - Veera Ruoho

Valtuustokysymys lasten turvallisuudesta päivähoidossa

 

STM:n ja Stakesin Päivähoidon turvallisuussuunnittelu –oppaassa (2008)  todetaan ympäristön muuttuminen ja siinä todetaan muun muassa seuraavasti:  ”Riskeihin varautuminen on jatkuva prosessi..Uusien riskien jatkuva havainnointi ja tunnistaminen sekä henkilöstön valmistautuminen ennalta toimimaan erilaisissa häiriötilanteissa nostavat merkittävästi toimintayksikön turvallisuustasoa. Erityisen tärkeää on keskittyä toimenpiteisiin, joiden avulla kokonaan ehkäistään henkilöturvallisuutta uhkaavien riskien toteutuminen tai pystytään tehokkaasti rajoittamaan syntyneen häiriötilanteen vaikutuksia. ” (Mts.8.)

 

Tietooni on tullut useampia tapauksia, joissa päivähoidossa olevat lapset ovat joutuneet väkivallan uhan alaiseksi ja jopa väkivallan kohteeksi.

 

 Tietooni on myös saatettu, että vanhemmat tilanteissa, joissa eri etnistä taustaa oleva lapsi tai lapset aiheuttavat lapselleen vaaratilanteita ja väkivaltaa, mieluimmin vaihtavat lapsensa päiväkotia kuin ilmoittavat asiasta eteenpäin. Tämä johtuu sensitiivisestä aiheesta, jossa  lapsensa turvallisuudesta huolestunut ilmoittaja  kokee helposti leimautuvansa rasistiksi.   Henkilöriskit, jotka kohdistuvat päiväkodissa olevien lasten terveyteen, hyvinvointiin ja yleisesti heidän fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen tulee ottaa vakavasti ja niistä tulisi voida ilmoittaa ilman pelkoa.  Oman lapsen joutuminen väkivallan uhriksi on traumaattinen tapahtuma myös vanhemmille, eivätkä aiheettomat rasismisyytökset tilannetta helpota.

 

Lapsen varhaiskasvatus on kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä.  Päiväkotien henkilömitoituksilla on erittäin haasteellista ja käytännössä mahdotonta vahtia päiväkoti-ikäisten lasten jokaista liikettä ja tekemisiä, joten vaaratilanteita ja väkivallantekoja on käytännössä mahdotonta välttää.  Kohtuutonta olisi siten syyllistää tapahtuneista täystyöllistettyä päiväkodin henkilökuntaa, eikä pelkästään henkilöstöä lisäämällä ongelmat ratkea.

 

 Useimmiten päivähoidossa ei tapahdu väkivallan tekoja tai niihin ehditään puuttua ajoissa, mutta viitaten yllä mainittuun STM:n ohjeistukseen, että uusien riskien havainnoinnilla ja tunnistamisella voidaan nostaa turvallisuustasoa, kysyn Espoon kaupungilta:

 

1. Onko Espoon kaupunki havainnut ja tunnistanut uusia riskejä lasten päiväkotiturvallisuudelle?

 

2. Aikooko Espoon kaupunki korostaa päiväkodin ja vanhempien yhteistyössä tapahtuvassa lapsen varhaiskasvatuksessa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ?

 

3. Miten Espoon kaupunki takaa lasten turvallisuuden päivähoidossa samalla kun STM:n ja Stakesin oppaan mukaan ”päivähoidon asiakkaiden uskonnollisia ja etnisiä näkökohtia ja perinteitä on kunnioitettava toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa” (mts.75)  ?   

 

 4. Moni maahanmuuttajaperhe tulee kulttuureista, joissa naisten ja tyttöjen asema on perinteisesti  ollut heikompi kuin Suomessa; miten Espoon kaupunki varmistaa, ettei tämä heijastu myös päiväkotilasten turvallisuustilanteeseen?

 Veera Ruoho (PS)         Espoossa 13.6.2016

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuustokysymys, Päivähoidon turvallisuussuunnittelu, riskien havannointi ja tunnistaminen, henkilöriskit, varhaiskasvatus, naisten ja tyttöjen asema, Espoo